Producten en Diensten

IKB Nederland biedt verschillende producten aan op het gebied van paarden:

Identificatie en registratie: In de database van IKB Nederland kunnen paarden geregistreerd worden. Op deze manier wordt alles bijgehouden en hoeven er geen dingen, zoals medicijnregistratie, vergeten te worden. Met een eigen account hebben paardeneigenaren, paardenhouders en paardendierenartsen toegang tot deze gegevens. Hierdoor is geen paardenpaspoort meer nodig om gegevens te raadplegen. Ook zullen de gegevens meer compleet zijn dan in het paardenpaspoort. Dierenartsen kunnen hun eigen systeem koppelen aan de database van IKB Nederland waardoor alle gegevens direct geïmporteerd worden.

Registratieverklaring: Met een registratieverklaring wordt aangetoond wie het paard geregistreerd heeft bij IKB Nederland. Met een registratieverklaring en koopovereenkomst kan het eigendom van een paard aangetoond worden.

Koopovereenkomst: Het bewijs van het veranderen van eigenaar van een paard. Op deze overeenkomst staat vermeld om welk paard het gaat, wie de koper is en wie de verkoper is. Hiermee kan aangetoond worden dat er een verandering van eigendom heeft plaatsgevonden. Met een koopovereenkomst wordt voorkomen dat iemand anders het eigendom van een paard opeist. Aan de hand van een koopovereenkomst en registratieverklaring bieden wij een eigendomsbewijs aan.

Eigendomsbewijs: Dit bewijs toont aan wie de eigenaar van een paard is. Het eigendomsbewijs kan verkregen worden door middel van een registratieverklaring en koopovereenkomst.

Digitaal paspoort: Het digitaal paspoort is een samenvatting van de identificatie en registratie. Hierop worden de gegevens van het paard gepresenteerd voor de betreffende gelegenheid, zoals verkoop aan een andere eigenaar, verkoop aan een slachterij en deelname aan concours.

Certificering: Paardenhouders kunnen ervoor kiezen om gecertificeerd te worden door IKB Nederland. Met dit certificaat wordt aangetoond dat er aan de voorwaarden wordt voldaan die in het productiereglement IKB Nederland Paard staan beschreven. Deze voorwaarden zijn gericht op dierenwelzijn en identificatie en registratie.

Certificering inclusief module paardenmelkerij: Paardenmelkerijen kunnen eveneens gecertificeerd worden door IKB Nederland. Om dit certificaat te krijgen moeten ze voldoen aan de voorwaarden die staan beschreven in het productiereglement IKB Nederland Paard en aan de voorwaarden met betrekking tot voedselveiligheid die staan beschreven in de extra module voor paardenmelkerijen.