Producten en Diensten

IKB Nederland biedt verschillende producten aan op het gebied van paarden:

Identificatie en registratie: In de I&R database van IKB Nederland kunnen paarden geregistreerd worden op locatie. IKB Nederland heeft dit systeem voor haar klanten al gereed. Als houder( de locatie waar een paard of pony staat)  bent u verantwoordelijk voor deze registratie Er zal een uitgebreidere wettelijke verplichting komen op de identificatie en registratie van paarden. Vanaf 2021 zal de Europese Animal Health Law ingaan. Hierin zullen op het gebied van identificatie en registratie verschillende wijzigingen komen. Met een eigen account hebben paardeneigenaren, paardenhouders en paardendierenartsen toegang tot  hun gegevens. Dierenartsen kunnen hun eigen systeem koppelen aan de database van IKB Nederland waardoor alle gegevens direct geïmporteerd worden.

Eigenaarsverklaring:

De eigenaarsverklaring is uw bewijs bij het veranderen van eigenaar van een paard. Op deze staat vermeld om welk paard het gaat, wie de koper is en wie de verkoper is. Hiermee kan aangetoond worden dat er een verandering van eigendom heeft plaatsgevonden.

Paspoort uitgevende instantie: IKB Nederland zal erkend worden als Paspoort uitgevende instantie. Vanaf dat moment zullen paardenhouders ook hun paspoort bij IKB Nederland kunnen aanvragen en alle meldingen doen. De verwachting is dat eind 2019 het acceptatie proces door RVO is afgerond.

Digitaal paarden paspoort: In het digitaal paspoort staat alle informatie van uw paard wat ook op uw paspoort staat. Hierop kunnen noodzakelijke gegevens van het paard gepresenteerd voor de betreffende gelegenheid, zoals verkoop aan een andere eigenaar, verkoop aan een slachterij en deelname aan concours.

Certificering: Paardenhouders kunnen ervoor kiezen om gecertificeerd te worden door IKB Nederland. Met dit certificaat wordt aangetoond dat er aan de voorwaarden wordt voldaan die in het productiereglement IKB Nederland Paard staan beschreven. Deze voorwaarden zijn gericht op dierenwelzijn, diergezondheid en  registratie.

Certificering inclusief modules

Paarden pensions, maneges en paardenmelkerijen kunnen eveneens gecertificeerd worden door IKB Nederland. Om dit certificaat te krijgen moeten ze voldoen aan de voorwaarden die staan beschreven in het productiereglement IKB Nederland Paard en aan de extra voorwaarden met betrekking tot deze module. Voedselveiligheid in de extra module voor paardenmelkerijen krijgt hierin extra aandacht.