Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze veelgestelde vragen.

Mocht uw vraag en/of opmerking er niet tussen staan, dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier.

IKB Varken is een kwaliteitssysteem voor de hele kolom, IKBNV alleen voor de primaire sector. Is dat waar?

Nee, dat is niet waar. Dat wordt door PVE, COV en LTO verteld. IKB Nederland Varkens (IKBNV) is een kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij en komt in de plaats van IKB Varken. De overige schakels moeten gewoon IKB-waardig blijven om het varkensvlees IKB-waardig af te zetten.

Als je dit jaar controle van IKB Varken hebt gehad en je meldt je aan voor IKBNV, moet er dan ook nog één controle plaatsvinden?

Nee, dat hoeft niet. De controle voor IKBNV vindt pas plaats ± een jaar na de laatste controle.

Bij IKB Varkens mag alleen GMP-waardig (veevoer) worden gebruikt. Hoe is dat bij IKBNV geregeld?

Zowel bij IKB Varkens als bij IKBNV is dit hetzelfde (zie de regeling).

Hoe is de privacy van de varkenshouder het best gewaarborgd?

Wij geven niets door, behalve bij een overtreding MKS (verboden stoffen) en nadat de varkenshouderdeelnemer toestemming heeft gegeven.

Bij welke IKB is de administratieve lastendruk het hoogst?

Die is bij IKB Varkens het hoogst. Daar moet de varkenshouder 12 verschillende protocollen bijhouden (een administratieve kracht wordt er niet bijgeleverd). Bij IKBNV slechts 4 protocollen. Daarom voldoet IKBNV aan het terugdringen van de administratieve lastendruk! De ACTAL, die als waakhond door de regering is ingesteld om de administratieve lastendruk terug te dringen, heeft al aangegeven dat IKB Varkens tot een veel te grote verzwaring van de administratieve lastendruk leidt. Dit geldt ook voor de overeenkomst met de dierenarts.

Voldoet IKBNV aan de EUROP-GAP eisen die straks eventueel gesteld worden door de supermarkten?

Ja, IKBNV voldoet aan deze eisen. We liggen hierop zelfs een straatlengte voor.

Waarom belooft IKBNV niet van alles om deelnemers over de streep te trekken?

IKBNV kan en wil niet iets beloven wat zij niet kan waarmaken, zij houdt zich aan de werkelijkheid. Bovendien zijn varkenshouders capabel genoeg om allerlei beloften te doorzien.

Als ik alleen zeugen heb, moet ik dan aan de salmonellamonitoring voor QS meedoen?

Normaal gesproken hoeft dit alleen maar bij vleesvarkenshouders. Zuivere vermeerderaars moeten twaalf bloedjes laten onderzoeken. De rest draait mee in het monitoring programma van Gezonde Dieren (GD). Bij Gezonde Dieren (GD) kun je de bloeduitslagen opvragen.

Kan de controle van buurmans teelt ook via Producert lopen?

Dat is mogelijk in de toekomst, maar nog niet concreet ingevuld om dit tijdens de certificering mogelijk te maken.

Bij het aanmelden van QS, moet ik dan direct gecontroleerd worden?

Als de boer meedoet met IKBNV en IKBNV+, dan wordt de QS-controle meegenomen met de volgende geplande controle. Tenzij de boer zelf aangeeft eerder gecontroleerd te willen worden i.v.m. voordeel leveren aan Duitsland. Als de boer zich als nieuw bij ons opgeeft, dan wordt hij binnen drie maanden gecontroleerd.

Moeten mijn biggen QS-waardig zijn, als ik ze aflever aan een vleesvarkenshouder in Nederland?

Ja, als uw vleesvarkenshouder levert aan Duitsland, dan moeten ook de biggen QS-waardig zijn.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze via het contactformulier, per e-mail of telefonisch doorgeven.