Organisatie

Ván, vóór en door varkenshouders

Organisatie College van Deskundigen

Voor het vaststellen van het beleid heeft het college van deskundigen  van IKB Nederland Varkens regelmatig overleg over nieuwe voorstellen of gewijzigde inzichten welke van invloed kunnen zijn op het reglement. De volgende sectoren zijn naast varkenshouders in het college vertegenwoordigd:  dierenartsen, veevoeding, slachterijen, transport en veehandel. De personen in het college beschikken naast hun praktische kennis van de varkenssector ook over een brede kijk over de varkenssector totaal.

Het College van Deskundige stelt het reglement vast en beslist hiermee dat een nieuw artikel opgenomen wordt in IKB Nederland Varkens. Door hun ervaring in de sector zijn ze gezamenlijk in staat om de juiste beslissingen te nemen voor opname of verwijdering van artikelen in het reglement. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Zij zorgen voor de voorbereiding van stukken en voeren de besluiten van het college uit.

Heeft u vragen of opmerkingen over bepaalde onderdelen van het reglement dan kunt u contact opnemen  met een van de leden van het College van Deskundige. Voor al uw overige vragen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van IKB Nederland Varkens onder telefoonnummer 088 018 04 60

 

logo_IKB_nederland_varkens_med2