Groot verschil in wijze van besluitvorming IKB

Naam 10 jaar terug: IKB 2004 IKB 2003
Huidige naam: IKB Nederland Varkens IKB Varkens
Ontstaan vanuit: de varkenshouderij zelf De productschappen
Inspectie en certificering door: Producert Verin
Logo inspectie instelling logo_PROduCERT_klein logo_verin
Besluitvorming in: College van Deskundigen College van Deskundigen
Besluiten worden genomen door: praktijkmensen:
4 varkenshouders, 1 dierenarts, 1 transporteur, 1 handelaar, 1 voerfabriek, 1 slachterij.
Bestuurders:
LTO, COV, NBHV, CBL, Dierenbescherming, KNMvD, KNS en BMP+ International.
Wordt er dagelijks gewerkt vanuit de praktijk? Ja! oordeel zelf Nee, bestuurders hebben geen praktijkervaring
Wat is de taak van de varkenshouders? Deze zijn vertegenwoordigd in het College van Deskundigen waar de besluiten worden genomen. Varkenshouders zitten in een klankbordgroep. Varkenshouders hebben geen stemrecht in de besluitvorming
Kunnen varkenshouders besluiten tegenhouden? Ja, het college werkt altijd naar een overeenstemming tussen de partijen. Nee, zij adviseren alleen het college waar de besluitvorming plaatsvindt
Naar welk belang wordt primair gekeken voordat een artikel wordt aangepast of toegevoegd? Er wordt altijd gekeken naar het belang van de varkenshouders. Bestuurders kijken vaak eerst naar het belang voor hun organisatie.
Aantal controlepunten: 32 artikelen met 104 controlepunten. 52 artikelen met 335 controlepunten.
Zit de dierenbescherming in het college? Nee, deze hebben geen zitting in het College van Deskundigen Ja, hebben hun stem in het College van Deskundigen.