IKB antibiotica verantwoording en registratie

Voor de diergezondheid en voedselveiligheid van varkens en vlees is het belangrijk dat het gebruik van medicijnen en antibiotica op een verantwoorde manier wordt toegepast.

DGBase is door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als databank voor de registratie en verantwoording van antibiotica voor varkens. Naast deze wettelijke verplichting hebben IKB-deelnemers ook inzage in het gebruik van entingen en overige middelen. Hierdoor is er een goede borging in het aantal uitgevoerde entingen. Steeds meer varkenshouders en handelaren maken gebruik van deze borging van DGBase. Met gecertificeerde transportmiddelen wordt de extra voedselketeninformatie (VKI) meegegeven tussen de houders van varkens.

Om de kwaliteit van registratie en verantwoording te borgen zitten er uitgebreide voorwaarden aan deze erkenning door het ministerie van Economische Zaken. Voor consumenten, veehouders en dierenartsen is het belangrijk dat het gebruik van antibiotica zorgvuldig wordt toegepast en dat dit  betrouwbaar en onafhankelijk wordt geregistreerd. De jaarlijkse IKB Nederland inspectie bij varkenshouders en bij Gecertificeerde Dierenartsen borgt dit in combinatie met een EPD audit in opdracht van de overheid op de systemen. IKB Nederland vind deze boring  belangrijk voor u als veehouder maar ook voor u als consument.