IKB bloedmonitoring

het reglement van IKB Nederland Varkens is opgenomen dat varkenshouders deel moeten nemen aan verschillende bloedmonitorings programma’s.

Hiermee wordt gezorgd dat dierziektes snel gesignaleerd worden en dat de resultaten over heel Nederland kunnen worden gemonitord. IKB Nederland neemt hiermee een bijdrage aan het voorkomen van verspreiding van ziektes en de beheersing hiervan. Bij calamiteiten kan aan controlerende instanties direct inzage worden gegeven in de bloedmonitoring.

De programma’s die vallen onder deze bloedmonitoring hebben betrekking op o.a.

Achter de login is voor IKB Nederland deelnemers verdere informatie over de dierziektes en de aandachtspunten voor het bloedtappen beschikbaar. Heeft u nog geen login bij IKB Nederland meld u dan nu aan als klant voor een van de producten van IKB Nederland en u ontvangt ook een inlog met de volledige informatie.