IKB exportwaardige laad- en losplaatsen (ELL)

Voor de export van biggen en vleesvarkens dient een laad en losplaats op het bedrijf aanwezig te zijn die voldoet aan de voorwaarden van de NVWA. Veel bedrijven hebben dit goed voor elkaar, sommige wat echter minder.


 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een laad en losplaats zoals het hoort.

De NVWA heeft in 2016 de sector gewaarschuwd dat er geen exporten mogen worden uitgevoerd van laad- en losplaatsen die niet voldoen aan de voorwaarden die de NVWA eist voor een exportkeuring. IKB Nederland heeft een keurmerk ontwikkeld waarmee de varkenshouder vooraf aan de NVWA kan aantonen dat de laad en losplaats op zijn bedrijf voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het reglement. De NVWA heeft inzage in het register met gecertificeerde bedrijven met een Exportwaardige Laad- en losplaats( ELL). Zo bent u als varkenshouder met een ELL altijd verzekerd dat u voldoet aan de voorwaarde die de NVWA aan de laad en losplaats en de omgeving rond het keuren stelt.