Aanmelden I & R

Organisatie & Besluitvorming Varkens

Organisatie College van Deskundigen

Voor het vaststellen van het beleid heeft het college van deskundigen  van IKB Nederland Varkens regelmatig overleg over nieuwe voorstellen of gewijzigde inzichten welke van invloed kunnen zijn op het reglement. De volgende sectoren zijn naast varkenshouders in het college vertegenwoordigd:  dierenartsen, veevoeding, slachterijen, transport en veehandel. De personen in het college beschikken naast hun praktische kennis van de varkenssector ook over een brede kijk over de varkenssector totaal.

Het College van Deskundige stelt het reglement vast en beslist hiermee dat een nieuw artikel opgenomen wordt in IKB Nederland Varkens. Door hun ervaring in de sector zijn ze gezamenlijk in staat om de juiste beslissingen te nemen voor opname of verwijdering van artikelen in het reglement. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Zij zorgen voor de voorbereiding van stukken en voeren de besluiten van het college uit.

Heeft u vragen of opmerkingen over bepaalde onderdelen van het reglement dan kunt u contact opnemen  met een van de leden van het College van Deskundige. Voor al uw overige vragen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van IKB Nederland Varkens onder telefoonnummer 088 018 04 60

Organisatie & Besluitvorming Varkens

Voor het vaststellen van het beleid heeft het college van deskundigen  van IKB Nederland Varkens regelmatig overleg over nieuwe voorstellen of gewijzigde inzichten welke van invloed kunnen zijn op het reglement. De volgende sectoren zijn naast varkenshouders in het college vertegenwoordigd:  dierenartsen, veevoeding, slachterijen, transport en veehandel. De personen in het college beschikken naast hun praktische kennis van de varkenssector ook over een brede kijk over de varkenssector totaal.

Het College van Deskundige stelt het reglement vast en beslist hiermee dat een nieuw artikel opgenomen wordt in IKB Nederland Varkens. Door hun ervaring in de sector zijn ze gezamenlijk in staat om de juiste beslissingen te nemen voor opname of verwijdering van artikelen in het reglement. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Zij zorgen voor de voorbereiding van stukken en voeren de besluiten van het college uit.

Heeft u vragen of opmerkingen over bepaalde onderdelen van het reglement dan kunt u contact opnemen  met een van de leden van het College van Deskundige. Voor al uw overige vragen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van IKB Nederland Varkens onder telefoonnummer 088 018 04 60

Organisatie & Besluitvorming Varkens

Voor het vaststellen van het beleid heeft het college van deskundigen  van IKB Nederland Varkens regelmatig overleg over nieuwe voorstellen of gewijzigde inzichten welke van invloed kunnen zijn op het reglement. De volgende sectoren zijn naast varkenshouders in het college vertegenwoordigd:  dierenartsen, veevoeding, slachterijen, transport en veehandel. De personen in het college beschikken naast hun praktische kennis van de varkenssector ook over een brede kijk over de varkenssector totaal.

Het College van Deskundige stelt het reglement vast en beslist hiermee dat een nieuw artikel opgenomen wordt in IKB Nederland Varkens. Door hun ervaring in de sector zijn ze gezamenlijk in staat om de juiste beslissingen te nemen voor opname of verwijdering van artikelen in het reglement. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Zij zorgen voor de voorbereiding van stukken en voeren de besluiten van het college uit.

Heeft u vragen of opmerkingen over bepaalde onderdelen van het reglement dan kunt u contact opnemen  met een van de leden van het College van Deskundige. Voor al uw overige vragen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van IKB Nederland Varkens onder telefoonnummer 088 018 04 60

College van Deskundigen

Mark Logtenberg

Voorzitter
IKB Nederland Varkens
Algemeen directeur DGB

Contact via Secretaris
088 018 04 60
www.dgbenergie.nl

Leo Verheijen

Secretaris
IKB Nederland Varkens
Afdelingshoofd DGB

leo@dgbbv.nl
088 018 04 60
www.varkenspost.nl

Rens van der Haas

Bestuurslid
IKB Nederland Varkens
Varkenshouder

mxrens@hotmail.com
06-52634060

Frank de Wildt

Bestuurslid IKB Nederland Varkens
Varkenshouder

frankdewildt@hotmail.com
06-51102365

Mark Logtenberg

Voorzitter IKB Nederland Varkens
Algemeen directeur DGB

Contact via Secretaris
088 018 04 60
www.dgbenergie.nl

Mark Logtenberg

Voorzitter IKB Nederland Varkens
Algemeen directeur DGB

Contact via Secretaris
088 018 04 60
www.dgbenergie.nl

Mark Logtenberg

Voorzitter IKB Nederland Varkens
Algemeen directeur DGB

Contact via Secretaris
088 018 04 60
www.dgbenergie.nl

Groot verschil in wijze van besluitvorming IKB

IKB Nederland Varkens

IKB Varkens

Naam 10 jaar terug

IKB 2004

IKB 2003

Ontstaan vanuit:

De varkenshouderij zelf

De productschappen

Inspectie en certificering door:

Producert

Verin

Besluitvorming in:

College van Deskundigen

College van Deskundigen

Besluiten worden genomen door:

Praktijkmensen:
4 varkenshouders, 1 dierenarts, 1 transporteur, 1 handelaar, 1 voerfabriek, 1 slachterij.

Bestuurders:
LTO, COV, NBHV, CBL, Dierenbescherming, KNMvD, KNS en BMP+ International.

Wordt er dagelijks gewerkt vanuit de praktijk?

Ja! oordeel zelf

Nee, bestuurders hebben geen praktijkervaring

Wat is de taak van de varkenshouders?

Deze zijn vertegenwoordigd in het College van Deskundigen waar de besluiten worden genomen.

Varkenshouders zitten in een klankbordgroep. Varkenshouders hebben geen stemrecht in de besluitvorming

Kunnen varkenshouders besluiten tegenhouden?

Ja, het college werkt altijd naar een overeenstemming tussen de partijen.

Nee, zij adviseren alleen het college waar de besluitvorming plaatsvindt

Naar welk belang wordt primair gekeken voordat een artikel wordt aangepast of toegevoegd?

Er wordt altijd gekeken naar het belang van de varkenshouders.

Bestuurders kijken vaak eerst naar het belang voor hun organisatie.

Aantal controlepunten:

32 artikelen met 104 controlepunten.

52 artikelen met 335 controlepunten.

Zit de dierenbescherming in het college?

Nee, deze hebben geen zitting in het College van Deskundigen

Ja, hebben hun stem in het College van Deskundigen.

Organisatiestructuur van IKB Nederland Varkens

1. De Groene Belangenbehartiger BV (DGB bv) is de regelinghouder van IKBNV.

 • De Groene Belangenbehartiger BV stelt het College van Deskundigen aan.

 • DGB bv wijst de Certificatie Instelling aan die voldoet aan de accreditatie NEN EN 17065.

 • De Certificatie Instelling is verantwoordelijk dat de inspecties en monsternamen onder accreditatie NEN EN 17020 geschieden.

2. Het College van Deskundigen is verantwoordelijk voor de inhoud van de regeling.

 • Het College van Deskundigen bestaat uit:
  Voorzitter: Directeur of afgevaardigde DGB bv.
  1 lid belangenbehartigende organisatie.
  Onafhankelijke belanghebbenden die affiniteit hebben met de sector.

 • Verder beoordeelt het College van Deskundigen van IKBNV de aanvragen van de organisaties tot wijziging van de IKBNV regeling en bepaalt of de wijzigingsvoorstellen worden overgenomen en wat de mogelijke meeropbrengst moet zijn.

 • Het College van Deskundigen brengt een bindend advies uit aan DGB bv.

3. Een certiferende instelling welke in opdracht van DGB bv de onafhankelijke beoordeling en sanctionering uitvoert (accrededitatie NEN EN 17065).

4. Een controlerende instelling (accreditatie NEN EN 17020) welke in opdracht van certificerende instelling IKBNV inspecties uitvoert en rapporteert aan de certificerende instelling en aan de varkenshouder.

5. De klankbordgroep die het bestuur adviseert bij knelpunten, voortkomend uit de controle of inventarisatie op primaire bedrijven, en aanpassingen of wijzigingen in de regeling.

6. Organisaties die aanvragen (verzoeken) tot aanpassingen van de regelgeving IKBNV kunnen indienen bij het College van Deskundigen.

7. Het College Toezichthouders Producert (CTP) houdt toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit, beleid en deskundigheid van de certificerende instelling Producert.

Organisatiestructuur van IKB Nederland Varkens

1. De Groene Belangenbehartiger BV (DGB bv) is de regelinghouder van IKBNV.

 • De Groene Belangenbehartiger BV stelt het College van Deskundigen aan.

 • DGB bv wijst de Certificatie Instelling aan die voldoet aan de accreditatie NEN EN 17065.

 • De Certificatie Instelling is verantwoordelijk dat de inspecties en monsternamen onder accreditatie NEN EN 17020 geschieden.

2. Het College van Deskundigen is verantwoordelijk voor de inhoud van de regeling.

 • Het College van Deskundigen bestaat uit:
  Voorzitter: Directeur of afgevaardigde DGB bv.
  1 lid belangenbehartigende organisatie.
  Onafhankelijke belanghebbenden die affiniteit hebben met de sector.

 • Verder beoordeelt het College van Deskundigen van IKBNV de aanvragen van de organisaties tot wijziging van de IKBNV regeling en bepaalt of de wijzigingsvoorstellen worden overgenomen en wat de mogelijke meeropbrengst moet zijn.

 • Het College van Deskundigen brengt een bindend advies uit aan DGB bv.

3. Een certiferende instelling welke in opdracht van DGB bv de onafhankelijke beoordeling en sanctionering uitvoert (accrededitatie NEN EN 17065).

4. Een controlerende instelling (accreditatie NEN EN 17020) welke in opdracht van certificerende instelling IKBNV inspecties uitvoert en rapporteert aan de certificerende instelling en aan de varkenshouder.

5. De klankbordgroep die het bestuur adviseert bij knelpunten, voortkomend uit de controle of inventarisatie op primaire bedrijven, en aanpassingen of wijzigingen in de regeling.

6. Organisaties die aanvragen (verzoeken) tot aanpassingen van de regelgeving IKBNV kunnen indienen bij het College van Deskundigen.

7. Het College Toezichthouders Producert (CTP) houdt toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit, beleid en deskundigheid van de certificerende instelling Producert.

Organisatiestructuur van IKB Nederland Varkens

1. De Groene Belangenbehartiger BV (DGB bv) is de regelinghouder van IKBNV.

 • De Groene Belangenbehartiger BV stelt het College van Deskundigen aan.

 • DGB bv wijst de Certificatie Instelling aan die voldoet aan de accreditatie NEN EN 17065.

 • De Certificatie Instelling is verantwoordelijk dat de inspecties en monsternamen onder accreditatie NEN EN 17020 geschieden.

2. Het College van Deskundigen is verantwoordelijk voor de inhoud van de regeling.

 • Het College van Deskundigen bestaat uit:
  Voorzitter: Directeur of afgevaardigde DGB bv.
  1 lid belangenbehartigende organisatie.
  Onafhankelijke belanghebbenden die affiniteit hebben met de sector.

 • Verder beoordeelt het College van Deskundigen van IKBNV de aanvragen van de organisaties tot wijziging van de IKBNV regeling en bepaalt of de wijzigingsvoorstellen worden overgenomen en wat de mogelijke meeropbrengst moet zijn.

 • Het College van Deskundigen brengt een bindend advies uit aan DGB bv.

3. Een certiferende instelling welke in opdracht van DGB bv de onafhankelijke beoordeling en sanctionering uitvoert (accrededitatie NEN EN 17065).

4. Een controlerende instelling (accreditatie NEN EN 17020) welke in opdracht van certificerende instelling IKBNV inspecties uitvoert en rapporteert aan de certificerende instelling en aan de varkenshouder.

5. De klankbordgroep die het bestuur adviseert bij knelpunten, voortkomend uit de controle of inventarisatie op primaire bedrijven, en aanpassingen of wijzigingen in de regeling.

6. Organisaties die aanvragen (verzoeken) tot aanpassingen van de regelgeving IKBNV kunnen indienen bij het College van Deskundigen.

7. Het College Toezichthouders Producert (CTP) houdt toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit, beleid en deskundigheid van de certificerende instelling Producert.

Overeenkomsten en verschillen tussen IKB Varken en IKB Nederland Varkens

IKB Nederland Varkens

IKB Varken

Het College van Deskundigen bestaat uit: Varkenshouders en personen met affiniteit met de varkenssector. Het College van Deskundigen heeft de volle verantwoordelijkheid en zeggenschap over IKB Nederland Varkens.

College van Deskundigen bestaat uit organisaties zoals : COV, NEVEDI, KNS, VNB, PVE, CBL, KNMvD, CBL, Dierenbescherming, LTO, FNV en CNV. Varkenshouders hebben dus minder zeggenschap of verantwoordelijkheid.

Iedereen kan een verzoek indienen tot een wijziging in het reglement van IKB Nederland Varkens. Het College van Deskundigen van IKB Nederland Varkens bepaalt of het verzoek ingewilligd wordt.

Het College van Deskundigen, welke gevormd wordt door bovengenoemde organisaties, bepaalt het beleid van IKB Varken.

Overeenkomst dierenarts-varkenshouder verplicht

Overeenkomst dierenarts-varkenshouder verplicht

Controle wettelijke voorschriften welzijn en huisvestingseisen op praktische basis

Controle wettelijke voorschriften welzijn en huisvestingseisen

Certificering doorzelfstandige en onpartijdige instantie Producert (accred. 45011). Inspectie onder (accred. 17020 instelling)

Certificering door VERIN (accred. 45011) Inspectie door CBD onder (accred. 17020 instelling)

DGB is regeling houder van IKB Nederland Varkens

CBD is regeling houder van IKB Varken

IKBNV is voor zeugen, biggen en vleesvarkens

IKB Varken is voor biggen en vleesvarkens

Grondstoffen en veevoeder alleen GMP waardig

Grondstoffen en veevoeder alleen GMP waardig

Om IKB waardig te leveren moeten alle schakels IKB waardig zijn

Om IKB waardig te leveren moeten alle schakels IKB waardig zijn

Klankbordgroep varkenshouders / inspecteurs

Géén klankbordgroep

Minder protocollen dus minder administratieve lastendruk voor deelnemers

Meer dan tiental protocollen veroorzaken extra administratieve lastendruk voor deelnemers

Vanaf oprichting marktconforme inspectie- en certificeringskosten door Producert en Deltacon.

Inspectie-en certificeringskosten zijn noodgedwongen lager geworden door ontstaan IKB NV.

Abonneer u op onze nieuwsbrief: