Verwacht geen initiatief van supers voor varkenshouderij