Published On: 15 april 2022

3 jaar overschrijding DDD varkensbedrijven

Bij een relatief beperkte groep welke 3 jaar een te hoog niveau hebben voor de dierdagdosering is er sinds dit jaar een extra voorwaarde dat ze een expertteam samen moeten stellen met een externe onafhankelijk procesbegeleider. Samen met de bedrijfsadviseurs wordt 3x per jaar het bedrijf bezocht en wordt er een advies op gesteld. In het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens is deze voorwaarde ook opgenomen. Tijdens ieder volgend bezoek van dit team zullen ze dan samen met de eigenaar checken of de adviezen effect hebben gehad en wat de vervolg stappen dienen te zijn. Hiermee zet de varkenshouder op zijn bedrijf een traject in gang om ook een reductie van het antibiotica gebruik te bewerkstelligen. Voor 1 april hebben de bedrijven met de overschrijding het eerste plan al op moeten stellen, en hebben zij daarin de vervolg afspraken voor dat jaar vastgelegd.