Deelnemersregister Varkens

IKB Nederland varkens UBN controle

Door het invoeren van een UBN (Uniek Bedrijf Nummer) in dit deelnemersregister, kunt u als afnemer van de varkens controleren of het varkensbedrijf gecertificeerd is door Producert volgens de reglementen van IKB Nederland Varkens. Tevens hebben slachterijen, varkenshouders, dierenartsen en andere ketenpartijen op deze manier altijd inzicht in de status van een varkensbedrijf.

In de resultatenlijst kunt u zien of een UBN over een geldig certificaat van IKB Nederland Varkens beschikt. De aanvullende modules waar het bedrijf aan voldoet worden ook in dit register weergegeven.

Inspectie en certificering IKB Nederland Varkens

Deelnemers van de regeling IKB Nederland Varkens dienen steeds te voldoen aan de vigerende versie van het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens. Achter de inlog van IKB Nederland is de vigerende versie van het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens voor de deelnemer beschikbaar. Andere belanghebbenden kunnen inzage krijgen op het kantoor van IKB Nederland.

Jaarlijks vindt inspectie en (her)certificering plaats op basis van de vigerende versie van het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens.

De vigerende versie ten tijde van de inspectie en certificering van deelnemers van IKB Nederland Varkens was:

01-01-2021 t/m 31-12-2021 Versie 12.0 IKB Nederland Varkens
01-01-2022 t/m 31-12-2022 Versie 13.0 IKB Nederland Varkens
01-01-2023 t/m 31-12-2023 Versie 14.0 IKB Nederland Varkens
01-01-2024 t/m – Versie 15.0 IKB Nederland Varkens

Deelnemersregister Varkens

IKB Nederland varkens UBN controle

Door het invoeren van een UBN (Uniek Bedrijf Nummer) in dit deelnemersregister, kunt u als afnemer van de varkens controleren of het varkensbedrijf gecertificeerd is door Producert volgens de reglementen van IKB Nederland Varkens. Tevens hebben slachterijen, varkenshouders, dierenartsen en andere ketenpartijen op deze manier altijd inzicht in de status van een varkensbedrijf.

In de resultatenlijst kunt u zien of een UBN over een geldig certificaat van IKB Nederland Varkens beschikt. De aanvullende modules waar het bedrijf aan voldoet worden ook in dit register weergegeven.

Inspectie en certificering IKB Nederland Varkens

Deelnemers van de regeling IKB Nederland Varkens dienen steeds te voldoen aan de vigerende versie van het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens. Achter de inlog van IKB Nederland is de vigerende versie van het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens voor de deelnemer beschikbaar. Andere belanghebbenden kunnen inzage krijgen op het kantoor van IKB Nederland.

Jaarlijks vindt inspectie en (her)certificering plaats op basis van de vigerende versie van het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens.

De vigerende versie ten tijde van de inspectie en certificering van deelnemers van IKB Nederland Varkens was:

01-01-2018 t/m 30-06-2018 Versie 9.1.5 IKB Nederland Varkens
01-07-2018 t/m 31-12-2018 Versie 9.1.6 IKB Nederland Varkens
01-01-2019 t/m 31-12-2019 Versie 10.1.1 IKB Nederland Varkens
01-01-2020 t/m 31-12-2020 Versie 11.0 IKB Nederland Varkens
01-01-2021 t/m 31-12-2021 Versie 12.0 IKB Nederland Varkens
01-01-2022 t/m 31-12-2022 Versie 13.0 IKB Nederland Varkens
01-01-2023 t/m – Versie 14.0 IKB Nederland Varkens

Deelnemersregister Varkens