Over IKB Nederland

IKB Nederland behoort tot de top van keurmerken binnen de dierhouderij. Wij hechten veel waarde aan het verbeteren van diergezondheid, dierwelzijn en voedselkwaliteit. Onze specialisatie is gericht op de totale dierhouderij in Nederland van gezelschapsdieren tot landbouwdieren.

Hieronder vind u hierover toelichting.

Over IKB Nederland

IKB Nederland behoort tot de top van keurmerken binnen de dierhouderij. Wij hechten veel waarde aan het verbeteren van diergezondheid, dierwelzijn en voedselkwaliteit. Onze specialisatie is gericht op de totale dierhouderij in Nederland van gezelschapsdieren tot landbouwdieren.

Hieronder vind u hierover toelichting.

Over IKB Nederland

IKB Nederland behoort tot de top van keurmerken binnen de dierhouderij. Wij hechten veel waarde aan het verbeteren van diergezondheid, dierwelzijn en voedselkwaliteit. Onze specialisatie is gericht op de totale dierhouderij in Nederland van gezelschapsdieren tot landbouwdieren.

Hieronder vind u hierover toelichting.

Hoog kennisniveau

De Groene Belangenbehartiger is de regelinghouder van de keurmerken van IKB Nederland. Ze leveren daarbij ook ondersteuning aan het secretariaat en de helpdesk. De medewerkers beschikken over een hoog kennisniveau van alle diersoorten, en over de werking van keurmerken.

Inhoud keurmerk vastgesteld vanuit praktische ervaring

De inhoud van de verschillende keurmerken van IKB Nederland wordt vastgesteld door het College van Deskundigen. In het college zitten personen met kennis en praktijkervaring van alle diersoorten en de keten eromheen. Het College van Deskundigen is onafhankelijk. Ze besluiten zelfstandig over het opnemen van artikelen in de reglementen. Het secretariaat van IKB Nederland bereid voorstellen van wijzigingen in de reglementen voor. Per diersoort kan het College van Deskundige een andere samenstelling vormen, afhankelijk van de expertise die er nodig is. Het College van Deskundigen is niet gebonden aan vakorganisaties of belangenbehartigers. Ze komen minimaal jaarlijks bij elkaar, indien nodig is dit meerdere keren per jaar.

Externe kwaliteitsborging op onafhankelijkheid

Meerdere keurmerken van IKB Nederland worden onder accreditatie volgens de NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065 normen uitgevoerd. Op www.rva.nl kunt de actuele registraties zien. Daarnaast voldoen meerdere van onze keurmerken aan de hygienecode van het ministerie van VWS en aan de eisen van kwaliteitsschema’s bij op www.ketenborging.nl in opdracht van het ministerie van VWS en EZ. Deelnemers aan de verschillende keurmerken kunnen bij klachten of bezwaar gebruik maken van een daarvoor ingerichte procedure.

Keurmerken voor alle diersoorten

Het aantal regelingen van IKB Nederland ontwikkeld steeds verder. Zo zijn er keurmerken voor runderen, varkens, schapen, konijnen, paarden en voor gezelschapsdieren. Maar ook voor het transport van dieren en het certificeren van dierenartsen zijn er keurmerken ontwikkeld waarbij steeds een hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Deze hoge kwaliteit garandeert het welzijn, gezondheid en de voedselveiligheid. Wanneer u vragen heeft over IKB Nederland of als u zich wilt aanmelden voor deelname aan het kwaliteitskeurmerk IKB Nederland, dan kunt u contact opnemen met IKB Nederland via telefoonnummer 088 018 04 60 of een email sturen naar info@ikbnederland.nl.

Hoog kennisniveau

De Groene Belangenbehartiger is de regelinghouder van de keurmerken van IKB Nederland. Ze leveren daarbij ook ondersteuning aan het secretariaat en de helpdesk. De medewerkers beschikken over een hoog kennisniveau van alle diersoorten, en over de werking van keurmerken.

Inhoud keurmerk vastgesteld vanuit praktische ervaring

De inhoud van de verschillende keurmerken van IKB Nederland wordt vastgesteld door het College van Deskundigen. In het college zitten personen met kennis en praktijkervaring van alle diersoorten en de keten eromheen. Het College van Deskundigen is onafhankelijk. Ze besluiten zelfstandig over het opnemen van artikelen in de reglementen. Het secretariaat van IKB Nederland bereid voorstellen van wijzigingen in de reglementen voor. Per diersoort kan het College van Deskundige een andere samenstelling vormen, afhankelijk van de expertise die er nodig is. Het College van Deskundigen is niet gebonden aan vakorganisaties of belangenbehartigers. Ze komen minimaal jaarlijks bij elkaar, indien nodig is dit meerdere keren per jaar.

Externe kwaliteitsborging op onafhankelijkheid

Meerdere keurmerken van IKB Nederland worden onder accreditatie volgens de NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065 normen uitgevoerd. Op www.rva.nl kunt de actuele registraties zien. Daarnaast voldoen meerdere van onze keurmerken aan de hygienecode van het ministerie van VWS en aan de eisen van kwaliteitsschema’s bij op www.ketenborging.nl in opdracht van het ministerie van VWS en EZ. Deelnemers aan de verschillende keurmerken kunnen bij klachten of bezwaar gebruik maken van een daarvoor ingerichte procedure.

Keurmerken voor alle diersoorten

Het aantal regelingen van IKB Nederland ontwikkeld steeds verder. Zo zijn er keurmerken voor runderen, varkens, schapen, konijnen, paarden en voor gezelschapsdieren. Maar ook voor het transport van dieren en het certificeren van dierenartsen zijn er keurmerken ontwikkeld waarbij steeds een hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Deze hoge kwaliteit garandeert het welzijn, gezondheid en de voedselveiligheid. Wanneer u vragen heeft over IKB Nederland of als u zich wilt aanmelden voor deelname aan het kwaliteitskeurmerk IKB Nederland, dan kunt u contact opnemen met IKB Nederland via telefoonnummer 088 018 04 60 of een email sturen naar info@ikbnederland.nl.

Hoog kennisniveau

De Groene Belangenbehartiger is de regelinghouder van de keurmerken van IKB Nederland. Ze leveren daarbij ook ondersteuning aan het secretariaat en de helpdesk. De medewerkers beschikken over een hoog kennisniveau van alle diersoorten, en over de werking van keurmerken.

Inhoud keurmerk vastgesteld vanuit praktische ervaring

De inhoud van de verschillende keurmerken van IKB Nederland wordt vastgesteld door het College van Deskundigen. In het college zitten personen met kennis en praktijkervaring van alle diersoorten en de keten eromheen. Het College van Deskundigen is onafhankelijk. Ze besluiten zelfstandig over het opnemen van artikelen in de reglementen. Het secretariaat van IKB Nederland bereid voorstellen van wijzigingen in de reglementen voor. Per diersoort kan het College van Deskundige een andere samenstelling vormen, afhankelijk van de expertise die er nodig is. Het College van Deskundigen is niet gebonden aan vakorganisaties of belangenbehartigers. Ze komen minimaal jaarlijks bij elkaar, indien nodig is dit meerdere keren per jaar.

Externe kwaliteitsborging op onafhankelijkheid

Meerdere keurmerken van IKB Nederland worden onder accreditatie volgens de NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065 normen uitgevoerd. Op www.rva.nl kunt de actuele registraties zien. Daarnaast voldoen meerdere van onze keurmerken aan de hygienecode van het ministerie van VWS en aan de eisen van kwaliteitsschema’s bij op www.ketenborging.nl in opdracht van het ministerie van VWS en EZ. Deelnemers aan de verschillende keurmerken kunnen bij klachten of bezwaar gebruik maken van een daarvoor ingerichte procedure.

Keurmerken voor alle diersoorten

Het aantal regelingen van IKB Nederland ontwikkeld steeds verder. Zo zijn er keurmerken voor runderen, varkens, schapen, konijnen, paarden en voor gezelschapsdieren. Maar ook voor het transport van dieren en het certificeren van dierenartsen zijn er keurmerken ontwikkeld waarbij steeds een hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Deze hoge kwaliteit garandeert het welzijn, gezondheid en de voedselveiligheid. Wanneer u vragen heeft over IKB Nederland of als u zich wilt aanmelden voor deelname aan het kwaliteitskeurmerk IKB Nederland, dan kunt u contact opnemen met IKB Nederland via telefoonnummer 088 018 04 60 of een email sturen naar info@ikbnederland.nl.