IKB Nederland paarden

Vóór en dóór dierenliefhebbers

Dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid

IKB Nederland paarden is een keurmerk waarmee u als paardenhouder of paarden eigenaar aantoont dat u op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid voldoet aan de hoogste eisen. Hiervoor zijn reglementen samengesteld door mensen met vakkundige, specialistische kennis uit de dierhouderij. Zij bepalen welke voorwaarden belangrijk zijn om als paardenhouder of paarden eigenaar aan te voldoen. Met het keurmerk kunt u naar buiten toe, aan iedereen, aantonen dat u uw paard op de beste manier houdt, of dat uw paard op een manege of stal staat die het allerbeste voor hebben met uw dier.

Dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid

IKB Nederland paarden is een keurmerk waarmee u als paardenhouder of paarden eigenaar aantoont dat u op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid voldoet aan de hoogste eisen. Hiervoor zijn reglementen samengesteld door mensen met vakkundige, specialistische kennis uit de dierhouderij. Zij bepalen welke voorwaarden belangrijk zijn om als paardenhouder of paarden eigenaar aan te voldoen. Met het keurmerk kunt u naar buiten toe, aan iedereen, aantonen dat u uw paard op de beste manier houdt, of dat uw paard op een manege of stal staat die het allerbeste voor hebben met uw dier.

Dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid

IKB Nederland paarden is een keurmerk waarmee u als paardenhouder of paarden eigenaar aantoont dat u op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid voldoet aan de hoogste eisen. Hiervoor zijn reglementen samengesteld door mensen met vakkundige, specialistische kennis uit de dierhouderij. Zij bepalen welke voorwaarden belangrijk zijn om als paardenhouder of paarden eigenaar aan te voldoen. Met het keurmerk kunt u naar buiten toe, aan iedereen, aantonen dat u uw paard op de beste manier houdt, of dat uw paard op een manege of stal staat die het allerbeste voor hebben met uw dier.

Inspectie en certificering

Wanneer u, of de stal of manege waar uw paard gestald staat deelneemt aan IKB Nederland wordt u gecontroleerd door een certificerende instelling. Inspecteurs controleren op het reglement IKB Nederland paarden. De inspecties worden professioneel en onafhankelijk uitgevoerd, door inspecteurs uit de praktijk.

Inspectie en certificering

Wanneer u, of de stal of manege waar uw paard gestald staat deelneemt aan IKB Nederland wordt u gecontroleerd door een certificerende instelling. Inspecteurs controleren op het reglement IKB Nederland paarden. De inspecties worden professioneel en onafhankelijk uitgevoerd, door inspecteurs uit de praktijk.

Inspectie en certificering

Deelnemers aan IKB Nederland worden gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Inspecteurs controleren bedrijven op het samengestelde reglement. De inspecties worden gedaan vanuit professioneel en onafhankelijk oogpunt, door inspecteurs uit de praktijk.

Laatste nieuws

Zomervakantie

14 juli 2023|

Van maandag 7 augustus t/m vrijdag 18 augustus is ons kantoor gesloten. In die periode wordt de mail niet gelezen en zijn we ook telefonisch [...]

Laatste nieuws

Zomervakantie

14 juli 2023|

Van maandag 7 augustus t/m vrijdag 18 augustus is ons kantoor gesloten. In die periode wordt de mail niet gelezen en zijn we ook telefonisch [...]

Gesloten op 27 en 28 april 2023

21 april 2023|

Op donderdag 27 april en vrijdag 28 april 2023 zijn wij gesloten. Op maandag 1 mei 2023 zijn wij vanaf 8.00 uur weer bereikbaar voor [...]

IKB Nederland staat voor:

 • Aantonen dat u het allerbeste doet voor uw dier op gebied van: voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

 • Een goede registratie en afhandeling van het door u gewenste keurmerk.

 • Vaststelling van reglementen door mensen met praktijkkennis van alle diersoorten.

 • Goed uitvoerbare voorwaarden in de reglementen.

 • Rechtstreekse meldingen voor identificatie en registratie van uw dieren.

 • Afnemers die trots zijn om gecertificeerde dieren IKB Nederland te mogen verwaarden.

 • Moderne digitale ontsluiting van gegevens van IKB Nederland in de keten.

IKB Nederland Varkens staat voor:

 • Betrouwbaar produceren van vlees waar de markt om vraagt.

 • Aansluiten bij de wensen van de producenten, afnemers en consumenten.

 • Belangrijke voorwaarden van het systeem: Voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid.

 • Beperkt gebruik van antibiotica van de positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKBNV bedrijven.

 • Vaststelling van reglementen door mensen met praktijkkennis in de varkenshouderij.

 • Bloedmonitoring op het voorkomen van dierziektes binnen is IKB NV ondergebracht om de diergezondheid te waarborgen en de vleesafzet te garanderen.

 • Monitoring kritische stoffen en antibiotica middels zelfcontrole volgens EU verordening.

 • Rechtstreekse meldingen voor I&R door veehouders in DGBase.

 • Afnemers die trots zijn om gecertificeerde dieren IKB Nederland Varkens te mogen verwaarden.

 • Moderne digitale ontsluiting van gegevens van IKB Nederland Varkens in de keten.

IKB Nederland Varkens staat voor:

 • Betrouwbaar produceren van vlees waar de markt om vraagt.

 • Aansluiten bij de wensen van de producenten, afnemers en consumenten.

 • Belangrijke voorwaarden van het systeem: Voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid.

 • Beperkt gebruik van antibiotica van de positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKBNV bedrijven.

 • Vaststelling van reglementen door mensen met praktijkkennis in de varkenshouderij.

 • Bloedmonitoring op het voorkomen van dierziektes binnen is IKB NV ondergebracht om de diergezondheid te waarborgen en de vleesafzet te garanderen.

 • Monitoring kritische stoffen en antibiotica middels zelfcontrole volgens EU verordening.

 • Rechtstreekse meldingen voor I&R door veehouders in DGBase.

 • Afnemers die trots zijn om gecertificeerde dieren IKB Nederland Varkens te mogen verwaarden.

 • Moderne digitale ontsluiting van gegevens van IKB Nederland Varkens in de keten.

Met IKB Nederland krijgt u:

 • Het beheer van uw portaal voor alle diersoorten

 • Uw dierenpaspoorten digitaal

 • Registratie van dierchips

 • Voldoen aan alle wet- en regelgeving voor uw dieren

 • Ontwikkeling, vernieuwing en aanpassing van modules en databanken

Met IKB Nederland krijgt u:

 • Het beheer van uw portaal voor alle diersoorten

 • Uw dierenpaspoorten digitaal

 • Registratie van dierchips

 • Voldoen aan alle wet- en regelgeving voor uw dieren

 • Ontwikkeling, vernieuwing en aanpassing van modules en databanken

Met IKB Nederland krijgt u:

 • Het beheer van uw portaal voor alle diersoorten

 • Uw dierenpaspoorten digitaal

 • Registratie van dierchips

 • Voldoen aan alle wet- en regelgeving voor uw dieren

 • Ontwikkeling, vernieuwing en aanpassing van modules en databanken

Veelgestelde Vragen

De afkorting IKB staat voor “Intergrale Keten Beheersing”. Dit houd het volgende in: Ieder dier wordt door de diereigenaar gehouden in een keten van activiteiten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de aankoop van uw hond of kat. De fokker moet deze registreren met een chip, maar de fokker moet ook voldoen aan de regelgeving op het gebied van diergezondheid zoals bijvoorbeeld het tijdig enten en ontwormen. Dit moet gedaan worden door een dierenarts. Als u een puppy of kitten aanschaft moet u deze zelf ook weer op de juiste wijze verzorgen en voeren. Al deze acties samen vormen een keten en moeten worden uitgevoerd door een persoon die kennis van zaken heeft. Deze werkwijze is van toepassing voor alle diersoorten, het maakt niet uit of het een klein of een groot dier is, of dat het hobbymatig of bedrijfsmatig word gehouden. Steeds zijn meerdere personen verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van dieren. Samen maken we IKB.

IKB Nederland is er voor álle diersoorten. Voor iedere diersoort apart zijn er keurmerken ontwikkeld. In deze keurmerken zitten onderdelen met betrekking tot huisvesting, welzijn, gezondheidszorg, voeding, vervoer, medicijnen etc.

Ook als u hobbymatig dieren houd kunt u zich aanmelden. U moet namelijk als hobbyhouder ook voldoen aan wet- en regelgeving. U weet dus met het IKB Nederland keurmerk zeker dat uw dieren op de juiste wijze worden gehouden. Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat als dieren worden gehouden in een hok of stal, hiervoor een keurmerk is. Bijvoorbeeld, kattenopvangen, hondenasiels, maneges, geitenboerderijen etc.

De controles worden uitgevoerd door Producert, dit is een inspectie en certificeringsinstelling. Deze organisatie word zelf ook weer getoetst op zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Voor meerdere keurmerken van IKB Nederland zijn ze geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie op de NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020.

Veelgestelde Vragen

De afkorting IKB staat voor “Intergrale Keten Beheersing”. Dit houd het volgende in: Ieder dier wordt door de diereigenaar gehouden in een keten van activiteiten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de aankoop van uw hond of kat. De fokker moet deze registreren met een chip, maar de fokker moet ook voldoen aan de regelgeving op het gebied van diergezondheid zoals bijvoorbeeld het tijdig enten en ontwormen. Dit moet gedaan worden door een dierenarts. Als u een puppy of kitten aanschaft moet u deze zelf ook weer op de juiste wijze verzorgen en voeren. Al deze acties samen vormen een keten en moeten worden uitgevoerd door een persoon die kennis van zaken heeft. Deze werkwijze is van toepassing voor alle diersoorten, het maakt niet uit of het een klein of een groot dier is, of dat het hobbymatig of bedrijfsmatig word gehouden. Steeds zijn meerdere personen verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van dieren. Samen maken we IKB.

IKB Nederland is er voor álle diersoorten. Voor iedere diersoort apart zijn er keurmerken ontwikkeld. In deze keurmerken zitten onderdelen met betrekking tot huisvesting, welzijn, gezondheidszorg, voeding, vervoer, medicijnen etc.

Ook als u hobbymatig dieren houd kunt u zich aanmelden. U moet namelijk als hobbyhouder ook voldoen aan wet- en regelgeving. U weet dus met het IKB Nederland keurmerk zeker dat uw dieren op de juiste wijze worden gehouden. Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat als dieren worden gehouden in een hok of stal, hiervoor een keurmerk is. Bijvoorbeeld, kattenopvangen, hondenasiels, maneges, geitenboerderijen etc.

De controles worden uitgevoerd door Producert, dit is een inspectie en certificeringsinstelling. Deze organisatie word zelf ook weer getoetst op zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Voor meerdere keurmerken van IKB Nederland zijn ze geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie op de NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020.

Veelgestelde Vragen

De afkorting IKB staat voor “Intergrale Keten Beheersing”. Dit houd het volgende in: Ieder dier wordt door de diereigenaar gehouden in een keten van activiteiten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de aankoop van uw hond of kat. De fokker moet deze registreren met een chip, maar de fokker moet ook voldoen aan de regelgeving op het gebied van diergezondheid zoals bijvoorbeeld het tijdig enten en ontwormen. Dit moet gedaan worden door een dierenarts. Als u een puppy of kitten aanschaft moet u deze zelf ook weer op de juiste wijze verzorgen en voeren. Al deze acties samen vormen een keten en moeten worden uitgevoerd door een persoon die kennis van zaken heeft. Deze werkwijze is van toepassing voor alle diersoorten, het maakt niet uit of het een klein of een groot dier is, of dat het hobbymatig of bedrijfsmatig word gehouden. Steeds zijn meerdere personen verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van dieren. Samen maken we IKB.

IKB Nederland is er voor álle diersoorten. Voor iedere diersoort apart zijn er keurmerken ontwikkeld. In deze keurmerken zitten onderdelen met betrekking tot huisvesting, welzijn, gezondheidszorg, voeding, vervoer, medicijnen etc.

Ook als u hobbymatig dieren houd kunt u zich aanmelden. U moet namelijk als hobbyhouder ook voldoen aan wet- en regelgeving. U weet dus met het IKB Nederland keurmerk zeker dat uw dieren op de juiste wijze worden gehouden. Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat als dieren worden gehouden in een hok of stal, hiervoor een keurmerk is. Bijvoorbeeld, kattenopvangen, hondenasiels, maneges, geitenboerderijen etc.

De controles worden uitgevoerd door Producert, dit is een inspectie en certificeringsinstelling. Deze organisatie word zelf ook weer getoetst op zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Voor meerdere keurmerken van IKB Nederland zijn ze geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie op de NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020.