Published On: 12 februari 2021

Aandachtspunten tijdens uw inspectie IKB Nederland

Meestal is alles tijdens een inspectie voor elkaar en ontvangen de meeste deelnemers meteen hun certificaat na afronding van het certificeringsproces. Omdat we dit graag zo willen houden, willen we u graag attenderen op afwijkingen die het meest voorkomen na aanleiding van een inspectie. We hopen daarmee het aantal afwijkingen nóg verder omlaag te brengen. Zodat iedere deelnemer zonder zorgen zijn dieren kan afzetten.

Hieronder vind u de 3 meest voorkomende afwijkingen n.a.v. een inspectie IKB Nederland varkens:

  1. Per 1-1-2024 dient de verlichting middels een tijdschakelaar geregeld te zijn
  2. De dierenarts dient een varkenshouderijbedrijf minimaal één keer per maand te begeleiden en legt dit vast in een bezoekverslag (visitebrief)
  3. Er dient jaarlijks op het bedrijf een welzijnscheck te zijn uitgevoerd voor alle aanwezige categorieën varkens, deze kan digitaal worden ingevuld en worden geüpload in uw portaal van IKB Nederland

Hieronder vind u de 3 meest voorkomende afwijkingen n.a.v. een inspectie IKB Nederland runderen:

  1. De dierenarts stelt samen met de rundveehouder het bedrijfsgezondheidsplan op, minimaal 1 keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd
  2. De dierenarts stelt samen met de rundveehouder het bedrijfsbehandelplan op, 1 keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd
  3. Begeleiding van de gezondheidszorg van de IKB Nederland Runderen mag uitsluitend uitgevoerd worden door een bevoegde/ erkende dierenarts, hiermee dient de 1-op-1 overeenkomst tot de begeleiding volgens regeling IKB Nederland Runderen aangegaan te zijn

Controleer dus goed of u voorafgaand aan uw geplande inspectie deze punten voor elkaar heeft. De bewijsstukken kunnen uiteraard geüpload worden in het portaal van IKB Nederland net als alle andere documenten. Dit kunt u doen onder het kopje “Documentenbeheer”.