Published On: 15 december 2023

Accreditatie van nieuwe schema’s / modules

We zien regelmatig modules die ook aan deze kwaliteitsnorm willen voldoen, maar daarbij wordt het proces en de uitvoering onderschat. Een eerste accreditatie kan enkele jaren duren. Zo moet het reglement toetsbaar zijn, de RvA dient het schema te beoordelen, er moet aangetoond worden hoe het schema zich verhoudt tot de wet, alle facetten van de NEN ISO moeten gerealiseerd zijn met aantoonbare procedures, werkinstructies, kwalificaties, interne audits en dergelijke. Kortom op alle fronten dient de onpartijdigheid en onafhankelijkheid door de RvA te kunnen worden vastgesteld. IKB Nederland is zich bewust dat dit voor varkenshouders erg belangrijk is om goed te borgen. Het blijkt al jaren dat de hoge standaard van IKB Nederland moeilijk te evenaren is door nieuwe partijen met nieuwe schema’s.