Published On: 12 februari 2021

Afleidingsmateriaal voor varkens

Elk varken dient voldoende afleidingsmateriaal tot zijn beschikking te hebben. Dit is een onderdeel van uw IKB Nederland varkens inspectie. Het is belangrijk dat varkens afleidingsmateriaal hebben zodat bijvoorbeeld staartbijten voorkomen kan worden. Hetzelfde geldt ook voor nestbouwmateriaal in de kraamhokken. Ook zien we dat de NVWA hier steeds vaker op controleert en dat dit boetes tot gevolg kan hebben.

Om u te helpen uit te zoeken wat nou goed afleidingsmateriaal is voor uw varkens, hebben wij een folder voor u beschikbaar gesteld in uw persoonlijke portaal van IKB Nederland. Deze kunt u vinden onder het kopje “Downloads”. In deze folder word uitgelegd waar afleidingsmateriaal aan moet voldoen, en wat het beste is voor in uw stal.