Published On: 3 december 2020

Besluiten College van Deskundigen IKB Nederland

Woensdag 17 november is er weer een online bijeenkomst geweest van het College van Deskundigen. Zij hebben besluiten genomen over het nieuwe productievoorwaarden reglement van IKB Nederland varkens en Exportwaardige Laad- en Losplaatsen. Hierbij zijn onder andere de volgende zaken besloten:

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland varkens:

  • Er zal één keer per jaar een meetmoment plaatsvinden voor de DDD, daarnaast zal er een expertteam moeten worden opgesteld wanneer een bedrijf het 3e jaar het actieniveau van de DDD overschreden heeft. Dit betreft artikel 8.3 en 8.4 van het productievoorwaarden reglement van IKB Nederland varkens.
  • De welzijnscheck zal worden opgenomen in artikel 15.3 in het reglement van IKB Nederland varkens, deze is digitaal invulbaar in het portaal van IKB Nederland.
  • De R&O voorzieningen op bedrijven zijn aangescherpt in het nieuwe reglement van IKB Nederland varkens. Dit betreft artikel 9.5, 9.6 A en 9.12 in het productievoorwaarden reglement van IKB Nederland varkens.
  • De opname van na-pijnbestrijding in de module Verdoofd Castreren van IKB Nederland varkens. Dit betreft artikel 55.3 en 55.4 in het productievoorwaarden reglement IKB Nederland varkens.

Het College van Deskundigen IKB Nederland heeft besloten om de aanpassingen door te voeren en het productievoorwaarden reglement IKBNV versie 12.0 per 1 januari 2021 vast te stellen.

Productievoorwaardenreglement Exportwaardige laad- en losplaats (ELL):

  • Er zullen 10% onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd.
  • De R&O voorzieningen op bedrijven zijn aangescherpt in het nieuwe reglement van Exportwaardige laad- en losplaats (ELL). Dit betreft artikel 9.5, 9.6 A en 9.12 in het productievoorwaarden reglement Exportwaardige laad- en losplaats (ELL).

Het College van Deskundigen IKB Nederland heeft besloten om de aanpassingen door te voeren in het productievoorwaarden reglement Exportwaardige laad- en losplaats (ELL) versie 2.0 per 1 januari 2021 vast te stellen.

De actuele reglementen van IKB Nederland varkens en Exportwaardige laad- en losplaats zullen steeds in uw portaal van IKB Nederland beschikbaar zijn.