Published On: 16 december 2022

Besluiten van het College van IKB Nederland

Het College van IKB Nederland heeft afgelopen maand weer besluiten genomen over verschillende reglementen. De vergadering is gehouden op het kantoor van IKB Nederland met daarbij enkele college leden die online aangesloten zijn. De mogelijkheid van deze hybride oplossing wordt door het college als positief ervaren. Hierdoor heeft IKB Nederland een goede inbreng op de te nemen besluiten gewaarborgd.

 

Per 01-01-2023 gelden er voor onderstaande regelingen nieuwe versies van de productievoorwaardenreglementen, hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen vermeld:

IKB Nederland Varkens en QS versie 14.0

 • De levering van diergeneesmiddelen dient alleen te gebeuren op voorschrift. De voorwaarden m.b.t. de informatie op het voorschrift zijn gewijzigd.
 • Bij levering dient de varkenshouder ervoor te zorgen dat er een etiket op het afgeleverde diergeneesmiddel zit. De dierenarts zorgt voor de juiste omschrijving op het etiket. Op het productetiket dienen de volgende gegevens duidelijk te zijn aangegeven. Daarnaast dient op het etiket van de dierenarts de enkele gegevens duidelijk te zijn aangegeven t.a.v. het product. De voorwaarden m.b.t. de informatie op het productetiket en het etiket van de dierenarts zijn gewijzigd.
 • Knaagdierbestrijding dient te gebeuren door een erkend ongediertebestrijdingsbedrijf met een bedrijfscertificaat IPM Knaagdierbeheersing en geldige IPM-KBA licentie indien Chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
 • Indien de ondernemer zelf chemische knaagdierbestrijding uitvoert, dient hij per 1-1-2023 te beschikken over een geldige IPM-KBA licentie en dient hij een IPM Knaagdierbeheersing bedrijfscertificaat te hebben.Gecertificeerde Dierenarts Nederland versie 2.1
  • De levering van diergeneesmiddelen dient alleen te gebeuren op voorschrift. De voorwaarden m.b.t. de informatie op het voorschrift zijn gewijzigd.
  • Bij levering dient de varkenshouder ervoor te zorgen dat er een etiket op het afgeleverde diergeneesmiddel zit. De dierenarts zorgt voor de juiste omschrijving op het etiket. Op het productetiket dienen de volgende gegevens duidelijk te zijn aangegeven.
  • Daarnaast dient op het etiket van de dierenarts de enkele gegevens duidelijk te zijn aangegeven t.a.v. het product. De voorwaarden m.b.t. de informatie op het productetiket en het etiket van de dierenarts zijn gewijzigd.

   

  Voorschrift Varkens Leveringen versie 2.0

  • Voorschrift Varkens Leveringen is de nieuwe naam van de regeling Verordening Varkensleveringen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Enkele tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd zodat de regeling beter in praktijk is toe te passen.

  De volledige reglementen zijn te vinden achter de login op uw persoonlijke pagina of in te zien op het kantoor van IKB Nederland.