Published On: 15 april 2022

Een schoon en opgeruimd erf

Het erf is de aanblik van het bedrijf en geeft al vaak de indruk hoe het verder gesteld is. Natuurlijk is ieder erf anders en is in het reglement van IKB Nederland Varkens opgenomen dat: “Een erf schoon en opgeruimd moet zijn en dat de hygiëne in acht wordt genomen en er een duidelijke fysieke scheiding tussen het bedrijfsgedeelte en het niet bedrijfsgedeelte is”. Nu met het voorjaar erbij is het goed om nog eens kritisch te kijken of uw bedrijf hier aan voldoet. Liggen er geen losse materialen of rommel rond de stal of het bedrijf, zijn de hygiëne maatregelen nog steeds op orde, en is de scheiding tussen het bedrijfs- en niet bedrijfsdeel correct. Bij ieder bedrijf is het erf net iets anders georganiseerd wat geen probleem is, maar het is goed om daar zelf (of eventueel iemand anders) eens kritisch naar te kijken.