Published On: 21 februari 2020

Het inspecteren van uw bedrijf, hoe werkt dat?

Op uw rundvee- of varkenshouderij heeft u te maken met verschillende verzoeken van uw afnemers. Ze willen de runderen of varkens afnemen, maar willen wel daar wel een aantal certificaten bij. Een IKB Nederland certificaat is daarvoor de basis, maar daarnaast kunnen uw afnemers vragen of u voldoet aan bijv. de regelingen stichting Beter Leven keurmerk, QS, Verdoofd castreren of Beren mesten, Natuurvlees of Porc d’or.

Om hier aan te voldoen wordt uw bedrijf bezocht door een inspecteur die vastlegt wat hij ziet aan de hand van een vragen lijst uit een van bovengenoemde reglementen. Daarna beoordeelt de afdeling certificering het volledige rapport en neemt een besluit. U voldoet (nog) niet, of u krijgt uw certificaat van de regeling waaraan u deelneemt. Deze is in te zien achter uw inlog. IKB Nederland word hierop weer extern gecontroleerd om iedere vorm van partijdigheid te voorkomen.