Published On: 14 juli 2023

Hokverrijkingsmateriaal VARKENS

Om goed voorbereid te zijn op de verschillende inspecties op uw varkensbedrijf willen we u verwijzen naar de wiki hokverrijking: https://www.hokverrijkingvarkens.nl. De NVWA voert regelmatig controles uit op hokverrijking. Door voor uw bedrijf de juiste keuze te maken in het materiaal wat u toepast is het op ieder bedrijf in te richten. Varkenshouders die deelnemen aan bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk hebben al langer ervaring hiermee en zijn over het algemeen positief. Het ophangen van jute als nestmateriaal is hier een voorbeeld van. Door bijvoorbeeld voorlichters te vragen naar hun ervaringen kunt u voor uw bedrijf de juiste keus maken. Afhankelijk van de diergroep kunt u dan een keus maken. Bij een volgende IKB Nederland inspectie bent u dan ook voorbereid.