Reglement

Op deze pagina vindt u de geldende reglementen voor de deelnemers van IKB Nederland Varkens. In het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens staat aangegeven aan welke voorwaarden voldaan dient te worden. De deelnemer ontvangt een certificaat, als aan de voorwaarden wordt voldaan. In het certificatiereglement IKB Nederland Varkens staat aangegeven hoe vaak en op welke manier de inspectie uitgevoerd wordt. Daarnaast wordt meer uitleg gegeven over certificering en sanctionering. Deelnemers worden via de website (nieuwsbrieven) en per e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen/aanpassingen in de reglementen. IKB Nederland Varkens zorgt hiermee dat deelnemers tijdig op de hoogte gebracht zijn van wijzigingen/aanpassingen in de reglementen.

Productievoorwaardenreglement IKBNV Versie 10.1.1 (per 1-1-2019)

Certificatie_Reglement_IKB_Nederland_Varkens_versie_15-12-2017

Deelnemers van IKB Nederland Varkens kunnen zich door middel van een aanvullende inspectie en certificering aanmelden voor de volgende aanvullende modules:

Q&S

Door gecertificeerd aan deze aanvullende module deel te nemen, voldoen deelnemers aan het Duitse kwaliteitssysteem Qualität & Sicherheit.

Welfare

In deze aanvullende module worden extra eisen aan o.a. huisvesting en voeding gesteld.

Verdoofd Castreren

In deze module worden deelnemers gecontroleerd op de aanwezigheid van gecertificeerde castratie apparatuur. De controle is gericht op de juiste toepassing van verdoofde castratie bij biggen.

Deense_vleesbiggen

Door te voldoen aan deze aanvullende module kunnen biggen van Deense afkomst onder voorwaarde IKBNV gecertificeerd worden.

Wet en regelgeving