Published On: 15 december 2023

Inbreng en besluitvorming bij IKB Nederland

Op 15 november 2023 is het College van Deskundigen bijeen geweest om voorstellen voor het reglement van IKB Nederland te bespreken. De praktische en kundige inbreng van varkenshouders en andere partijen is belangrijk voor het vaststellen van de reglementen. Hierdoor blijft IKB Nederland dichtbij de praktijk. Ook toekomstige ontwikkelingen worden tijdens het College van Deskundigen besproken en kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Het college kwam bijeen in de Jachthut in Beekbergen bij Apeldoorn. Doordat er een verdeling van personen is over heel Nederland is dit een goed centraal gelegen locatie.

Voor het reglement van IKB Nederland Varkens waren 4 voorstellen ingebracht In het College lag een nieuw voorstel over het gebruik en de aanwezigheid van de veedrijver. Na een discussie met de varkenshouders, dierenarts, handelaar, medewerkers van een slachterij en voerfabrieken werd met argumenten afgesproken om het gebruik van de veedrijver niet verder te beperken in het reglement voor de varkenshouders. Het college was van mening dat vanuit welzijn oogpunt soms een extra stimulans beter is dan het veroorzaken van onrust op andere manieren als de varkens niet of moeizaam in beweging zijn te krijgen. Bij situaties waarbij varkens lastig te verplaatsen zijn zoals wind, regen of minder efficiënte stallen is het gebruik niet altijd te voorkomen was de algemene mening. Het gebruik onder voorwaarden van de uitzonderingen wilde het College laten staan in het huidige artikel. Ook is niet duidelijk of dierenartsen met een aanscherping in de toekomst in specifieke situaties de veedrijver nog wel mogen blijven gebruiken. Er lopen nog onderzoeken naar het gebruik en het effect van veedrijvers op noodzaak en welzijn. De varkenshouders waren duidelijk dat het gebruik van veel factoren afhankelijk is, maar dat het niet meer gebruiken in de uitzonderingssituatie voor nu een stap te ver is. Het voorstel werd dus niet aangenomen en het artikel blijft in ieder geval voorlopig ongewijzigd.

De overige voorstellen over het gebruik van verrijkingsmateriaal, nestmateriaal bij zeugen, erkend vervoer van biggen en opfokzeugen, het vastleggen van de ventilatie alarmtesten en het alarmplan werden aangenomen door het College. Al deze onderdelen zijn besproken en de argumenten meegenomen in de besluitvorming. Ook werd de ervaring van een varkenshouder besproken met het houden van een aantal koppels van varkens met lange staarten. Alhoewel dit voor veel varkenshouders nog ver weg is werden ervaringen en mogelijkheden om tot het houden van varkens met lange staarten te komen uitgebreid besproken. De kennis en ervaring hiermee werd onderling uitgewisseld binnen de varkenshouderij.