Published On: 28 maart 2024

I&R gegevens die u klaar moet hebben tijdens een BLK Rund 2* inspectie

Het portaal van IKB Nederland met de I&R module dient u beschikbaar te hebben tijdens een inspectie. De inspecteur zal hier controleren op de aan- en afvoer van uw dieren. Tijdens IKB Nederland Rund en BLK 2* Rund inspecties is gebleken dat nog niet alle veehouders actief werken met de I&R module in het portaal van IKB Nederland. Voor BLK zijn een aantal categorieën cruciaal.

Het raadplegen van de dieraantallen op leeftijd zoals voor BLK 2* Rund kan voorafgaand aan de inspectie al worden uitgedraaid in bv een Excel overzicht klaar worden gezet:

  • Het totaal aantal runderen
  • Het aantal zoogkoeien en afmestkoeien
  • Het aantal vleesstieren en ossen
  • Het aantal jongvee jonger dan 1 jaar

Hieronder ziet u hoe u deze selecties kunt maken. Heeft u de I&R niet beschikbaar dan zal dit als niet conform worden beoordeeld.

Stap 1: klik op ‘’Raadplegen dieren’’

Stap 2: vul de gemarkeerde velden in en klik op ‘’Zoeken’’