Published On: 5 juni 2020

I&R registratie van varkens bij hobbyhouders

Ook een hobbyhouder met minder dan 5 varkens is verplicht zijn varkens te registreren. Zij zijn verplicht om voor de locatie waar de hobbyvarkens worden gehouden, een uniek bedrijfsnummer (UBN) met een RE-status (recreatief) aan te vragen bij het RVO. Bij 5 varkens of meer dient een normale bedrijfsstatus te worden aangevraagd, biggen die nog drinken bij de zeug tellen hierin niet mee. Kent u iemand in uw omgeving met hobbyvarkens die niet geregistreerd staan bij een aangewezen databank? Dan kunt u die persoon het belang uitleggen van risico’s bij besmettelijke dierziektes zoals bijvoorbeeld Afrikaanse Varkenspest (AVP).

LNV heeft hiervoor met de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en de Hobbyvarkenvereniging een folder voor hobbyhouders ontwikkeld. Deze informatie folder is inmiddels verspreid onder alle geregistreerde RE-bedrijven. De folder is ook bijgevoegd aan deze nieuwsbrief, u kunt deze folder en onze nieuwsbrief doorsturen naar de bij u bekende hobbyhouders.

De hobbyhouder kan dan na aanmelding bij RVO zijn meldingen registreren in de I&R databank van IKB Nederland. Ze kunnen zich hiervoor aanmelden op www.ikbnederland.nl of even naar ons kantoor bellen.