Published On: 16 december 2020

I&R registratie varkens

In uw portaal van IKB Nederland kunt u voor alle diersoorten I&R uitvoeren. Het gemak hiervan is bij veel varkenshouders bekend. Indien u al een account bij IKB Nederland heeft is de module I&R gratis.

De NVWA heeft onlangs meerdere inspecties uitgevoerd bij varkenshouders op de naleving van de registratie in de I&R systemen. De meest voorkomende bevindingen uit hun rapport staan hieronder.

Wat zijn de meest voorkomende afwijkingen aan de wettelijke verplichtingen voor I&R bij varkens:

  • De aan- en afvoer is niet tijdig geregistreerd in uw I&R-systeem. U dient binnen 2 dagen de aan- en afvoer te registreren. TIP: wacht niet met invoeren.
  • Het kenteken van het transportmiddel is niet of niet correct geregistreerd in uw I&R-systeem. TIP: Vul bij een aan- en afvoer altijd het kenteken van het transportmiddel in, ook al heeft de tegenpartij dit niet gedaan.

Wat zijn de gevolgen van een niet complete registratie:

  • Bij een dierziekte uitbraak zijn de dieren niet direct te traceren.
  • De NVWA legt vanuit hun controles op I&R boetes op. Het boete bedrag bij een bestuurlijke overtreding is €1.500,-. Bij 3 keer 7 dagen te laat melden legt de NVWA deze boete op en doen ze een her-inspectie op uw kosten.