Published On: 20 mei 2022

I&R schapen en geiten

De overheid wil graag een deel van hun activiteiten van I&R afstoten. Doordat wij ook voor andere diersoorten databanken ontwikkelen voor de I&R en antibiotica registratie, en de kennis hebben, worden we hierbij steeds betrokken. Voor schapen en geiten worden momenteel met alle partijen de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht.