Published On: 25 november 2022

Juist gebruik R&O plaats varkenshouderij

Voor de gehele varkenshouderij is het belangrijk dat de reiniging en ontsmetting van vee transportmiddelen op de juiste manier wordt uitgevoerd. De reiniging en ontsmetting van vee transportmiddelen is belangrijk om dierziektes buiten het bedrijf en buiten Nederland te houden. Indien een transporteur zich niet aan de regels houd op uw bedrijf dient u hem hier op aan te spreken.

De deelnemers aan IKB Nederland Varkens zijn bekend met het feit dat ze voldoende wateropbrengst moeten hebben bij de reinigingsapparatuur van de R&O plaats. Hierop worden ze ook jaarlijks gecontroleerd. Daarnaast worden onaangekondigde inspecties uitgevoerd. Om de puntjes op de i te zetten hieronder graag aandacht voor een goede inrichting van de R&O plaats. In uw portaal vindt u de volledige voorwaarden van de R&O plaats in het productievoorwaarden reglement IKB Nederland Varkens.

  • R&O plaats: Er dient een verharde R&O plaats met opstaande randen voor veewagens op het bedrijf aanwezig te zijn. Deze R&O plaats dient goed bereikbaar te zijn voor veewagens.
  • Reinigen: In de basis dient er voldoende water aanwezig te zijn en dient gebruik gemaakt te worden van een slang met voldoende wateropbrengst. In de praktijk betekend dit een slang van 22 mm. Op de meeste bedrijven is dit goed geregeld. Een hoge druk spuit voldoet dus niet voor de reiniging van de vee transportmiddelen. Zorg dus altijd voor de juiste middelen voor het reinigen van de transportmiddelen.
  • Ontsmetten: Voor het ontsmetten van het transportmiddel kan eventueel wel gebruik worden gemaakt van een hogedrukspuit met de juiste voorziening voor het ontsmettingsmiddel. De ontsmetting kan o.a. ook met een lage druk ontsmettingswagentje worden gedaan.