Published On: 25 februari 2019

Keuring elektrische installaties

1 keer per 5 jaar dienen de elektrische installaties in uw stal gekeurd te worden. Bestaande installaties dienen gekeurd te worden volgens NEN ISO 3140 norm, nieuwe installaties volgens de NEN ISO 1010 norm. De elektrische installaties mogen worden gekeurd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg van een installatie, ook bij een nieuwe hoofdgroepen kast moet de hele installatie achter deze groepenkast voldoen aan de NEN ISO 1010. Een Agro Elektra inspectie voldoet ook aan dit artikel uit het productie voorwaarden reglement IKB Nederland varkens. Indien u deelnemer bent van de stoppersregeling is dit artikel niet van toepassing op uw bedrijf.