Published On: 5 november 2021

Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren

Producert voert voor steeds meer keurmerken de inspectie- en certificering uit. Ook de gezelschapsdieren en de paardenhouderij zijn voor ons als Certificerende Instelling een bekend vakgebied. In de dierenopvangcentra (dierenasiels) wordt voor het Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren de onafhankelijke inspectie- en certificering uitgevoerd. Na aanmelding bij Producert voert de deelnemer eerst een self-assessment uit voor zijn/haar dieren opvang. Onze inspecteur beoordeeld die en voert de score in. In het reglement wordt er gewerkt met open normeringen. Aansluitend volgt er een inspectie op locatie waarin alles nog eens wordt beoordeeld. Voldoen de bedrijven aan de voorwaarden dan kan een certificaat worden afgegeven. Op www.keurmerkopvang.nl is meer info te vinden over deze regeling.