Published On: 17 mei 2019

Na pijnbestrijding en verdoofd castreren voor QS

Vanaf 1-7-2019 zal de na-pijnbestrijding een onderdeel worden van de module QS bij castratie. In Duitsland is de na-pijnbestrijding al langer verplicht. Denemarken is vanaf januari gestart met het plaatselijk verdoven van biggen en met de na-pijnbestrijding. Voor de na-pijnbestrijding zijn in Nederland twee middelen geregistreerd Novem 5 en Melovem 5. Hiervan is 0.15 cc per te behandelen big nodig na het castreren. De hoeveelheid na-pijnbestrijdingsmiddel moet overeenkomen met het aantal gecastreerde biggen op jaarbasis.