Published On: 26 november 2021

Nieuwe versie productievoorwaarden reglementen

Op 9 november 2021 heeft er weer een bijeenkomst van het College van Deskundigen plaats gevonden. Zij hebben weer over de productievoorwaarden reglementen gesproken. Vanaf 1 januari 2022 zullen de nieuwe versies van de productievoorwaarden reglementen van IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Paarden en Gecertificeerde Dierenarts Nederland in gaan. U zult binnenkort op de hoogte worden gesteld van de belangrijkste wijzigingen die zullen worden opgenomen. In de overige reglementen zullen geen wijzigingen plaats vinden.