Published On: 29 december 2020

Nieuwe voorwaarde IKB Nederland Runderen

Per 01-01-2021 is de nieuwe versie van IKB Nederland Runderen van kracht. Voor deelnemers van IKB Nederland Runderen is het vanaf deze datum een voorwaarde dat de digitale 1-op-1 overeenkomst met hun dierenarts in hun portaal van IKB Nederland digitaal ondertekend is. De 1-op-1 overeenkomst kan digitaal worden opgemaakt en ondertekend met een paar klikken. U en uw dierenarts dienen hiervoor eerst beiden een account te hebben bij IKB Nederland. Als deze actief zijn kan er een 1-op-1 relatie worden aangegaan tussen boer en dierenarts via “Mijn dierenarts”. Daarna kan de 1-op-1 overeenkomst digitaal worden ondertekend via “Documentbeheer”. Wanneer deze 2 stappen doorlopen zijn, kunt u de bedrijfsgezondheidsplannen, bedrijfsbehandelplannen en visitebrieven uploaden. Tijdens een IKB Nederland Runderen of Beter Leven inspectie heeft u dan in uw portaal deze documenten beschikbaar en bespaart het u zoekwerk.