Published On: 5 maart 2024

Onaangekondigde inspecties alle keurmerken

Bijna alle schema’s schrijven voor dat er ook onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd. Als deelnemer mag u de inspectie niet weigeren. U heeft door deelname akkoord gegeven en moet hieraan mee werken. Wij vragen u vriendelijk om ook als het u wat minder goed schikt toch de inspecteur toegang te verlenen tot uw bedrijf en de bijbehorende administratie. Een geweigerde inspectie kan gevolgen hebben voor uw certificaat. Bent u niet thuis, dan vragen wij u om de inspecteur van Producert toch toegang te verlenen. Na het telefoontje kunt u dan toelichting geven over uw bedrijfssituatie.