Published On: 14 juli 2022

Overleg European Meat Allicance (QS)

Afgelopen week was er internationaal overleg met de schema eigenaren die een gelijkwaardigheid hebben met QS in Düsseldorf. Dit overleg met de Duitse, Deense, Belgische en Nederlandse schema eigenaren is altijd zeer zinvol en informatief. Er wordt toegelicht welke items er in een land spelen en ook hoe dit bij andere landen is geregeld. Meestal zie je dat een item vroeg of laat in ieder land speelt. Door over de oplossingen en verschillen te praten ontstaan vaak goede ideeën en discussies.

De marktsituatie is op dit moment in alle landen vergelijkbaar. De grootste zorgen zijn de oplopende kosten. In België is evenals in Nederland grote zorg over de stikstofregels voor boeren omdat ook daar regels zijn voorgesteld die grote invloed op de boerenbedrijven hebben. In Denemarken en Duitsland speelt de stikstof op dit moment niet. De regels voor het transport van varkens bij hoge temperaturen zijn in alle landen verschillend maar in alle landen is er bij een hoge temperatuur een lager aantal dieren op het transport toegestaan. Iedereen heeft ook toegelicht wat de initiatieven zijn in het gebruik van duurzame soja in de varkenshouderij. Het blijkt dat alle landen er mee bezig zijn, maar ieder op een eigen manier. De conclusie was ook dat het goed is dat niet alle landen exact op dezelfde datum een eis hebben op het gebruik van duurzame soja omdat de soja markt dit dan niet aan kan en de prijzen door het dak zouden schieten. In Duitsland loopt het Initiative Tierwohl. Een keurmerk met in hooflijn dierenwelzijn met 10% meer oppervlakte per varken. QS is niet van plan dit op te nemen in hun keurmerk, maar heeft het voorstel gedaan om deelnemers die het willen, het aan te bieden via een module. Vergelijkbaar met de module opbouw zoals IKB Nederland die ook aanbiedt voor andere keurmerken.