Published On: 5 maart 2024

Periode van inspectie gedurende het jaar bij rundvee- en varkensbedrijven

Volgens de reglementen dienen veehouders jaarlijks een aangekondigde inspectie te hebben op hun bedrijf. Uw bedrijf dient steeds te voldoen aan de reglementen van bijvoorbeeld IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Rund, BLK 1* of 2* of andere modules. In de reglementen is er geen periode opgenomen waarin de inspectie plaats zal vinden. Sommige veehouders verwachten echter dat wanneer er een aantal jaar in dezelfde maand geïnspecteerd is dat dit vast staat voor de komende tijd, dat is echter niet juist. Afhankelijk van reglementen en afspraken met schemaeigenaren kan de periode waarin de inspectie plaatsvindt per jaar verschillen. Voor een aangekondigde inspectie ontvangt u van Producert een brief met de voor u geplande datum en het tijdstip.