Published On: 12 oktober 2021

Rundveehouders met het Beter Leven Keurmerk

Het aantal vleesveehouders dat zich het laatste jaar aangemeld heeft bij Producert is hard gegroeid. Onze klanten geven regelmatig aan dat inspectie en certificering door Producert vakkundig wordt uitgevoerd. De inspecteurs hebben jarenlang ervaring in de veehouderij maar weten ook op een praktische manier om te gaan met u als klant. Ze geven u nooit advies maar als u overtuigend kunt aangeven dat een onderdeel voldoet aan het reglement van het Beter Leven Keurmerk zullen ze hier altijd de beoordeling op uitvoeren. Producert vindt het belangrijk dat de noodzakelijke administratie makkelijk is te beoordelen en daarom is er ook een portaal waar u uw documenten, die u soms nodig heeft, in kunt plaatsen. Zo houden we samen de kosten laag, want zoeken kost veel tijd en kan een ergernis worden.