Published On: 16 juli 2021

Salmonella

Er hebben een aantal aanpassingen plaats gevonden in onze systemen met betrekking tot Salmonella-monitoring. Van het overgrote deel zult u als deelnemer niks merken. Wat wij u wel mee willen delen is: vanaf heden wanneer u in een periode al 12 bloedmonsters hebt ingeleverd, en u wilt nieuwe monsters laten nemen omdat deze uitslag beter zal zijn, de eerste monsters van deze periode zullen vervallen en vervangen zullen worden door de nieuw genomen monsters. Neemt u bijvoorbeeld 2 nieuwe bloedmonsters, dan zullen de 2 eerste monsters komen te vervallen.

Zo kunt u bijvoorbeeld van categorie 2 alsnog naar categorie 1 gaan.

Het vervangen van monsters is enkel mogelijk wanneer een periode nog niet is afgesloten, en kan dus niet met terugwerkende kracht worden gedaan.