Published On: 27 maart 2020

Stappenplan uploaden documenten in MijnPortaal

Beste veehouder en dierenarts,

Hieronder vind u een toelichting op welke wijze u documenten kunt uploaden in uw portaal van IKB Nederland.

Tijdens de inspecties van Producert zal de inspecteur u ook vragen om documenten te uploaden. Het is heel handig als u dit vooraf al heeft gedaan. Voor u hebben we stap voor stap de werkwijze van het uploaden toegelicht. U kunt documenten uploaden in uw portaal voor de verschillende modules zoals IKB, het Beter Leven keurmerk, GlobalG.A.P., Varken van Morgen, enz. Voor zowel runderen als varkens kunt u hier de visitebrieven, bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen van uw dierenarts uploaden. Dit geeft u tijdens de inspectie het voordeel dat u geen documenten per post of per mail moet nasturen. De inspecteur kan dan direct zien of u alles compleet hebt. De eerste keer is soms even wennen maar onze inspecteurs horen van klanten dat het “super handig” is omdat ze nu na de inspectie geen documenten moeten nasturen. Wij snappen dat het even wennen is maar zeker in deze tijd van het Corona virus is het digitaal hebben van uw documenten erg handig. De inspecteurs voeren nu de inspectie telefonisch op afstand uit en kunnen direct uw documenten inzien.

We hebben hiervoor twee handleidingen gemaakt:

– Uploaden van documenten

– Digitaal invullen van documenten

Rundveehouders en rundvee dierenartsen

Rundveehouders die een account hebben en geen documenten kunnen uploaden dienen eerst hun dierenarts te benaderen om ook een account aan te maken en elkaar uitte nodigen voor een 1 op 1 relatie. De dierenarts kan even contact opnemen met kantoor om zijn account aan te laten maken. Na het uitnodigen voor de 1 op 1 relatie met elkaar kunnen zowel rundveehouder als dierenarts de visitebrieven, bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen e.d. uploaden. U als veehouder bent zelf verantwoordelijk voor het uploaden van de documenten.

Heeft u nog vragen dan kunt u bij vragen contact opnemen met ons kantoor. Dit is momenteel in verband met het corona virus beperkt bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 12:00 uur.

Uploaden Documenten

1. Ga naar www.ikbnederland.nl en klik op inloggen

2. Login op MijnPortaal met uw e-mailadres en wachtwoord

3. Ga naar uw dashboard

4. Kies voor “IKB Nederland varkens” of “IKB Nederland runderen”

5. Ga naar “Document-beheer”
6. Kies het document dat u wilt uploaden en klik op “Nieuw”
7. Klik op “Bladeren” en zoek het juiste document op uw computer
8. Wanneer u het document geselecteerd heeft klikt u op “Upload PDF”
9. Het document is nu geüpload
10. Om oudere geüploade documenten te kunnen inzien klikt u op de 3 blauwe streepjes onder “Historie”, hieronder vind u oude documenten die u of uw dierenarts ooit heeft geüpload

Digitaal invullen van documenten

Een aantal documenten die te vinden zijn in uw portaal zijn digitaal invulbaar. Dit zorgt ervoor dat u deze documenten niet eerst hoeft uit te printen om ze vervolgens in te kunnen vullen. Dit bespaart veel tijd en werk.

Hieronder leggen wij u stap voor stap uit hoe u deze documenten digitaal kunt invullen.

1. Op uw dashboard onder het kopje “downloads” zijn een aantal documenten te vinden die u digitaal kunt invullen en uploaden

2. Voor IKB en de module GlobalG.A.P. zijn hier documenten te vinden, klik het gewenste document aan

De documenten die digitaal invulbaar zijn:

IKB Nederland varkens – Protocol reinigen en ontsmetten, afvalmanagement, alarmtesten en noodnummers
GlobalG.A.P. – Gezondheid, veiligheid en hygiëne, risicobeoordeling en self-assesment

3. Sla het document op op uw computer door op het opslaan icoontje te klikken rechts bovenin beeld

4. U kiest dan links in het scherm voor “Bureaublad” om het document op te slaan op uw bureaublad en klikt vervolgens op “Opslaan”

5. Hierna gaat u naar het bureaublad van uw computer klikt u het document aan en kunt u het invullen

6. Als het document is ingevuld kunt het document weer opslaan op uw bureaublad door op het opslaan icoontje te klikken

7. Wanneer het document is opgeslagen kunt u het uploaden op de manier zoals hier boven beschreven