Published On: 11 februari 2022

Verzoek interview door NVWA voor Ketenborging

IKB Nederland Varkens is sinds 2019 geaccepteerd als kwaliteitssysteem voor deelname aan Ketenborging. Onderdeel hiervan is dat de NVWA jaarlijks beoordeeld of het IKB Nederland Varkens systeem voldoet aan de voorwaarden voor Ketenborging. Het onderzoek zal zich richten op onderdelen om te beoordelen of de NVWA bij IKB Nederland Varkens deelnemers aangepast toezicht kan invoeren. Willekeurig zal de NVWA hiervoor een aantal deelnemers aan Nederland Varkens telefonisch benaderen voor afspraak om een kort interview te mogen doen. In het interview zal gevraagd worden naar uw ervaring met de inspectie en certificering door Producert en zal gevraagd worden naar inzage in de laatste twee inspectie rapporten. Deze heeft u achter uw login. Tevens zal gevraagd worden om een kort bezoek in de stal te mogen doen. Het bezoek is nadrukkelijk geen inspectie van het bedrijf, maar onderdeel van een onderzoek naar de werking van het systeem voor Ketenborging. Vanaf half februari kunt u benaderd worden voor het maken van een afspraak.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van IKB Nederland Varkens.