Published On: 12 april 2019

Voldoende hokverrijking

Momenteel is de NVWA actief met de welzijnsinspecties op varkenshouderijen. Het speerpunt is de gewijzigde regels voor hokverrijking bij varkens. Vanaf september zal de NVWA bestuurlijke boetes uitdelen indien u niet voldoet.

Wij willen u hierop attent maken en u wijzen op de voorwaarden uit de brochure die hiervoor beschikbaar is gesteld door het RVO.

De hoofdlijn bij de hokverrijking bestaat uit dat alle varkens:

  • permanent beschikking moeten hebben over voldoende hokverrijkingsmateriaal
  • Het verijkingsmateriaal moet eetbaar, kauwbaar, wroetbaar en afbreekbaar zijn. Alleen een ketting en bal als hokverrijkingsmateriaal is bij geen enkele diergroep voldoende.
  • Zeugen moeten een week voor werpen beschikken over nestmateriaal. Dat kan stro zijn maar ook een jute zak die bij de kop van de zeug wordt gehangen voldoet aan de voorwaarden.

Wij raden u aan om de hokverrijking op uw bedrijf te controleren zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.