Published On: 10 juli 2020

Voorwaarden voor de toekenning van een UBN

Regelmatig  krijgen wij de vraag of meerdere UBN’s op 1 locatie toegestaan is. RVO is verantwoordelijk voor de uitgifte van UBN’s. Ze hebben hiervoor een aantal specifieke voorwaarden gesteld aan het perceel en het adres. Om onduidelijkheid te voorkomen willen we deze graag toelichten.

De voorwaarden van RVO voor het uitgeven en toepassen van een UBN vind u hieronder:

  • Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel ‘locatie’ genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.
  • Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
  • Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.
  • Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
  • Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen.
  • Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN’s die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.
  • Bij onduidelijkheden stelt RVO vast wat wel of niet bij de locatie hoort.

RVO informeert u met een brief over het toekennen van een extra UBN, deze dient u te bewaren en u dient hiervoor steeds de bovenstaande maatregelen uit te voeren.

Om tijdens de inspectie vast te stellen dat meerdere UBN’s op een locatie zijn toegestaan kan de inspecteur voor IKB Nederland Varkens, IKB Nederland Runderen of het Beter Leven Keurmerk u vragen naar deze brief van de locaties.

De volledige tekst kunt u vinden op de website van het RVO in de volgende link:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dieren-registreren/dierlocatie-ubn-registreren