Published On: 26 maart 2021

Zelfcontrole verboden stoffen op varkenshouderijen

Een selectie van de varkensbedrijven van IKB Nederland zal ook dit jaar weer worden bezocht voor een monstername van voer, water en urine. Ook hobbymatige houders van varkens die zich voor de Zelfcontrole op verboden stoffen hebben aangemeld kunnen hiervoor bezocht worden. Deze monstername wordt onaangekondigd uitgevoerd door Producert. Deelnemers van IKB Nederland dienen hieraan deel te nemen. U dient hier dus aan mee te werken als een inspecteur van Producert zich meld bij uw bedrijf. Met de monstername voldoen de deelnemers van IKB Nederland Varkens aan de EU-richtlijn 96/23. Door de deelname in de pool van bedrijven van IKB Nederland Varkens zijn de kosten per deelnemer beperkt. Het onderzoek van de monsters wordt uitgevoerd door Ducares, welke erkend is als officieel laboratorium voor de controle van monsters (zie Staatscourant 2012 nr. 26878); Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012 nr. WJZ/12375453), houdende de regels inzake diergeneesmiddelen (regeling Diergeneesmiddelen). In het onderzoeksplan is het programma van de zelfcontrole van IKB Nederland Varkens vastgelegd. De gecertificeerde monsternemers van Producert voeren de monstername uit op de varkensbedrijven.