Published On: 17 november 2023

Afleiding- en verrijkingsmaterialen bij varkens

Tijdens een IKB Nederland Varkens inspectie wordt conform het reglement gecontroleerd op afleidingsmaterialen. De NVWA controleert regelmatig op bedrijven in het kader van hokverrijking. Het hebben van hokverrijking is een doel voorschrift. Dat wil zeggen dat u vrij bent om het in te richten, maar dat wel moet voldoen aan het doel. De hokverrijking dient onder andere eetbaar, wroetbaar en afbreekbaar te zijn. In de praktijk komt het er op neer dat zowel zeugen, gespeende biggen naast geschikte afleidingsmaterialen ook iets eetbaars/wroetbaars moeten hebben. Een ruif met hooi of stro, een strokoker of twee keer per dag luzerne op de vloer bij strooien kan zorgen dat u hier aan voldoet. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kunt u dit dus zelf bepalen. Controles vinden plaats op de 9 eigenschappen. Op www.hokverrijkingvarkens.nl kunt u toelichting vinden. Daarnaast is er een WUR brochure die achter uw portaal van IKB Nederland beschikbaar is of via www.wur.nl/nl/show/brochure-hokverrijking-voor-varkens.