Published On: 17 november 2023

Zoogkoeien en vleesstieren met een IKB Nederland Runderen en Beter Leven Keurmerk

Zowel zoogkoeienhouders als vleesstierenhouders kunnen zich bij Producert laten certificeren. Producert verzorgt voor zowel zoogkoeien- als vleesstierenbedrijven de inspectie en certificering voor IKB Nederland Runderen en het Beter Leven keurmerk. De korte lijnen, heldere uitleg en een duidelijk inspectierapport dat achter de login beschikbaar is wordt door onze klanten als voordeel genoemd. Juist de praktische insteek van Producert is een sterk punt. Naast IKB Nederland Runderen en Beter Leven keurmerk kan Producert ook de inspectie uitvoeren voor de keten Natuurvlees Nederland.