Published On: 11 juni 2021

Antibioticaregistratie geiten

Antibioticaregistratie geiten
Vanaf 1 april 2021 moeten geitenhouders die antibiotica ontvangen voor hun geiten dit registreren in een databank. Ook uw dierenarts meldt gegevens in de databank. In deze melding staat wanneer, welke en hoeveel antibiotica uw dierenarts aflevert of geeft. Ook meldt hij of zij welke geiten dit middel krijgen. De dierenarts registreert dit binnen twee weken nadat het middel is afgeleverd of gegeven. Het registeren kan bij de databank van IKB Nederland. Wij zijn hiervoor een aangewezen databank.

U hoeft zich alleen maar aan te melden via onze website www.ikbnederland.nl via de knop “Aanmelden voor dierregistratie”.