Published On: 11 juni 2021

Strengere Salmonella controles QS Duitsland met korting op uitbetaling als gevolg

Strengere Salmonella controles QS Duitsland met korting op uitbetaling als gevolg
Sinds een aantal weken vinden er bij QS strengere controles plaats op de Salmonella categorieën wanneer u vleesvarkens levert in Duitsland onder QS. Het is daarom uiterst belangrijk dat u zorgt dat u altijd optijd de bloedmonsters bij uw varkens laat afnemen. Loopt u namelijk langer dan 1 trimester achter met de aangeleverde bloeduitslagen bij QS, dan wordt u door QS geblokkeerd met als gevolg dat uw varkens mogelijk niet worden geaccepteerd of worden gekort in Duitsland. Let op: tussen het nemen van de bloedmonsters, de uitslagen en de definitieve registratie in de databank van QS kan ook enkele weken zitten. Zorg dus dat u in het begin van een trimester de bloedjes laat tappen bij uw varkens.

Wij worden vooraf niet op de hoogte gesteld van deze blokkade, dus dient u zelf altijd goed in de gaten te houden of er een Salmonella categorie aan uw bedrijf is toegekend.