Published On: 9 december 2019

Bezoek van Keten Duurzame Varkensvlees(KDV) aan IKB Nederland

Afgelopen week bracht de Keten Duurzame Veehouderij (KDV) een bezoek aan IKB Nederland. Er is  bekeken of er mogelijkheden zijn om elkaars systemen te versterken. De databanken van IKB Nederland leggen veel bedrijfsinformatie van de deelnemers vast in hun software. KDV heeft een verzoek gedaan om een borging op individuele dier niveaus mogelijk te maken. Beide partijen zien voordelen om de varkenshouders te ontlasten bij de registratie en inspecties. Belangrijk is dat bij de uitwisseling van gegevens toestemming aan de varkenshouders moet worden gevraagd.