Published On: 9 december 2019

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 11.0 per 1-1-2020

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 11.0 vastgesteld. Daarbij zijn ook een aantal tekstuele aanpassingen  doorgevoerd en zijn artikelen beter aansluitend gemaakt met huidige regelgeving. Achter uw inlog van IKB Nederland vind u onder “downloads” het nieuwe productievoorwaardenreglement waarin alle wijzigingen zijn opgenomen. Het nieuwe productievoorwaardenreglement gaat in per 1-1-2020. De belangrijkste besluiten van het College van Deskundigen van het nieuwe productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens hebben we hier onder op een rij gezet:

  • De risico beoordeling voor het verminderen van staartbijten is vooralsnog niet opgenomen in het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens. Het College van Deskundigen is van mening dat er nog te veel onduidelijkheid is over de verplichting vanuit de EU tot het opnemen van een risico beoordeling.
  • De aanpassing van de artikelen omtrent verrijkingsmateriaal is eveneens vooralsnog niet opgenomen. Momenteel is er nog teveel onduidelijkheid welke materialen aan alle onderdelen voldoen en toepasbaar zijn in varkensbedrijven, en ook toetsbaar zijn. Er zal hiervoor verder onderzoek worden gedaan door het bestuur van IKB Nederland.
  • De bloedmonitoring voor SVD is geen onderdeel meer van het productievoorwaardenreglement van IKB Nederland Varkens met ingang van 1 januari 2020. Voor de andere dierziektes blijft de bloedmonitoring van kracht.
  • De termijn voor het hebben van een tijdschakelaar op de verlichting is aangepast naar 1-1-2024, waardoor dit beter aansluit bij investeringsritmes.
  • In verband met brandveiligheid dient er, indien het automatische ventilatiesysteem uitvalt, een alarmsysteem in werking te treden dat maandelijks wordt getest.
  • Er zijn artikelen toegevoegd zoals: aanwezigheid van een EHBO doos, het deelnemen aan een BHV cursus voor bedrijven die met personeel werken, en een registratie van afval binnen het bedrijf.