Published On: 9 december 2019

Fiscale voordelen bij nieuwbouw of verbouw veehouderijstal.

Bij het aanvragen van vergunningen voor nieuwbouw of verbouw is het belangrijk om samen met uw adviseur te beoordelen of het aanvragen van een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) certificering voor uw bedrijf voordelen biedt. Door te voldoen aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame veehouderij kunnen veehouders extra fiscale voordelen behalen in het kader van VAMIL of MIA. Inspectie- instelling Producert is geaccrediteerd om de inspectie en certificering te verzorgen.

Een Maatlat Duurzame Veehouderij stal is een stal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn, en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. De extra investering valt in veel gevallen mee, omdat een aantal zaken bij een uitbreiding van een vergunning al meegenomen moeten worden. De extra voorwaarden van de regeling voor MDV wordt door de Stichting Milieukeur (SMK) jaarlijks vastgesteld. Meer informatie over MDV, de regeling zelf en de fiscale regelingen kunt u vinden door de volgende link te volgen:  https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/53/voor-veehouders/fiscale-regelingen.html.

logo MDV

De MDV normen voor lichtdoorlatend oppervlak en boxmaten worden bijvoorbeeld tijdens de inspectie gecheckt.